Strijden tegen schulden

17 oktober 2023

Oproep voor een menswaardige en doeltreffende aanpak

Vandaag 17 oktober sturen het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) en drie steunpunten voor schuldbemiddeling een dringende oproep naar alle federale parlementsleden. Zij krijgen een analyse toegestuurd van de valkuilen van de verschillende incasso-, bemiddelings- en schikkingsprocedures. Het dossier bevat niet minder dan 38 reeksen aanbevelingen voor een duurzame hervorming van een stigmatiserend en inefficiënt systeem. De steunpunten in kwestie zijn SAM, het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Observatorium Krediet en SchuldenlastOok verstuurden we een persbericht hierover uit.

Dit is de tekst van de oproep aan de parlementsleden.

 

Ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Armoede, en ondanks de actualiteit, willen wij uw aandacht vestigen op de problematiek van overmatige schulden. Verschillende onderzoeken hebben reeds aangetoond dat het opbouwen van schulden onlosmakelijk verbonden is aan armoede, en met name een tekort aan financiële middelen. Tegen deze achtergrond hebben het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), SAM, steunpunt Mens en Samenleving, het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling en het Observatorium Krediet en Schuldenlast een gedetailleerde analyse gemaakt van de verschillende procedures inzake schuldinvordering en -bemiddeling

In onze analyse kwamen wij onder meer tot de conclusie dat het huidige systeem het fundamenteel recht op menswaardig leven van de schuldenaar tegenover het recht van de schuldeiser plaatst om zijn schuld te recupereren. Om tot een doeltreffende aanpak te komen zouden de schuldinvorderings- en bemiddelingsprocedures echter moeten vertrekken vanuit het oogpunt van de negatieve maatschappelijke gevolgen die overmatige schulden met zich meebrengen, voor zowel de schuldenaar, de schuldeiser en de samenleving in haar geheel. 

In de overtuiging dat een hervorming van het huidige systeem in het belang van éénieder is, nodigen wij u uit om ons dossier “Strijden tegen overmatige schulden: Voor een menswaardige en doeltreffende aanpak!” te lezen. Hierin kunt u onze vaststellingen en aanbevelingen lezen. Wij hopen dat u het stof tot nadenken kan geven voor uw parlementair werk. Het dossier vindt u in bijlage en kan u ook hier downloaden.

 

Ondertekenaars:

Caroline Van der Hoeven, Belgisch Netwerk Armoedebestrijding
Robin van Trigt, SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Anne Defossez en Sylvie Moreau, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling
Caroline Jeanmart, Observatorium Krediet en Schuldenlast

 

Download het volledige persbericht
Download
Strijden tegen schulden: voor een menswaardige en doeltreffende aanpak.
Download het dossier
Download
‘Strijden tegen schulden: voor een menswaardige en doeltreffende aanpak’ (oktober 2023)