Nieuwe modelovereenkomst schuldbemiddeling: 4 vragen beantwoord

16 december 2022
vergrootglas formulier potlood

Vraag aan de helpdesk

Vanaf 9 december 2022 moeten de erkende instellingen voor schuldbemiddeling een nieuwe modelovereenkomst schuldbemiddeling gebruiken. Naar aanleiding van de nieuwsflash die we hierover verstuurden, ontving onze helpdesk voor schuldbemiddelaars meerdere vragen. Hieronder vind je het antwoord op de vier meeste gestelde vragen.

 

1. Moet ik de modelovereenkomst ook gebruiken bij lopende trajecten schuldbemiddeling?

Nee, het is niet nodig om de oude modelovereenkomst schuldbemiddeling te vervangen en je cliënt een nieuwe versie te laten ondertekenen. Je legt de nieuwe modelovereenkomst voor aan elke cliënt die de overeenkomst nog niet ondertekend heeft en waarmee je vanaf 9 december 2022 een afspraak hebt.

2. Mag ik de inhoud van de modelovereenkomst wijzigen?

Nee, je mag de inhoud van de modelovereenkomst schuldbemiddeling niet veranderen. Enkel de volgende gegevens mag je aanpassen:

  • De gegevens over jouw organisatie en wie de vertegenwoordiger is
  • De naam en woonplaats van de cliënt(en)
  • De plaats en datum van ondertekening
  • Het aantal pagina’s en exemplaren van de modelovereenkomst

Een ander lettertype gebruiken, de tekst in de huisstijl van jouw organisatie plaatsen of een logo toevoegen, kan wel.

 

3. Moeten ik de modelovereenkomst gebruiken wanneer mijn organisatie aangesteld is als schuldbemiddelaar voor een collectieve schuldenregeling?

Nee, de modelovereenkomst moet enkel gebruikt worden bij de opstart van een traject (minnelijke) schuldbemiddeling door het OCMW of CAW. Bij een collectieve schuldenregeling zijn de regels uit het Gerechtelijk Wetboek van toepassing en niet de regels uit het Vlaamse erkenningsdecreet en erkenningsbesluit over schuldbemiddeling.

 

4. Is de modelovereenkomst schuldbemiddeling hetzelfde als een overeenkomst budgetbeheer?

Nee, budgetbeheer en schuldbemiddeling zijn twee verschillende vormen van hulpverlening die niet altijd samen worden opgestart. Budgetbeheer impliceert niet noodzakelijk dat de cliënt schulden heeft waarvoor een regeling moet worden uitgewerkt. Je gebruikt dus best twee aparte documenten. Voor budgetbeheer bestaat er geen wettelijke modelovereenkomst, maar we raden aan om een aantal afspraken op papier te zetten.
Lees onze vijf tips voor een instemmingsformulier budgetbeheer.

 

De juridische helpdesk van SAM geeft advies op maat aan budget- en schuldhulpverleners. We behandelen hier regelmatig een vraag die we voorgelegd kregen. Contact: helpdesk.schuldbemiddelaars@samvzw.be