Hergroeperingskredieten en het kredietwaardigheidsonderzoek

15 september 2023
spiraal

 

Vraag aan de helpdesk

De juridische helpdesk van SAM geeft advies op maat aan budget- en schuldhulpverleners. We behandelen hier regelmatig een vraag die we voorgelegd kregen.
We krijgen regelmatig vragen over ‘cascadekredieten’ of hergroeperingskredieten. Daar gaan we hier wat dieper op in.

 

Wat is een cascadekrediet?

De consument herfinanciert regelmatig dezelfde schuld, waarbij hij / zij zich steeds meer in de schulden werkt.

Wat staat de kredietgever te doen?

 1. Als het doel van een krediet de herfinanciering van bestaande kredieten is, moet de kredietgever extra opletten en heel concreet informeren naar de oorsprong van die schulden. 
  Waarom wil de consument ze herfinancieren?
  Wat was het doel van de kredieten waarvoor een herfinanciering wordt gevraagd?
 2. Ondervindt de consument moeilijkheden om de lasten te dragen van de kredieten waarvoor hij herfinanciering vraagt? Dan moet de kredietgever uiterst voorzichtig zijn en een grondige, meer dan gewone kredietwaardigheidsanalyse uitvoeren.
  (Guidelines kredietwaardigheid FOD Economie, juli 2022, p. 17)
 3. Zodra iemand een krediet aanvraagt, moet de kredietverlener hem of haar correcte informatie en raad geven over de verschillende mogelijkheden (art. VII.77 WER). De kredietverlener moet het krediet zoeken dat het best past bij de persoonlijke situatie van de aanvrager.
 4. De kredietgever of kredietbemiddelaar moet bovendien een solvabiliteitsonderzoek doen om na te gaan of de aanvrager in staat zal zijn om het krediet terug te betalen. Dat onderzoek gebeurt op basis van:
  de inlichtingen die de klant hen geeft
  de raadpleging van verschillende bestanden, zoals de Centrale voor Kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België.

 

Betalingsachterstand

Er is een kredietverbod wanneer er al kredieten zijn met een betalingsachterstand van meer dan 1000 euro.

Bij een betalingsachterstand van minder dan 1000 euro geldt een bijzondere motiveringsverplichting bij de toekenning van een nieuwe kredietovereenkomst: waarom mocht de kredietgever ervan uit gaan dat het nieuwe krediet toch terugbetaald zou kunnen worden? Dat kan bijvoorbeeld het vinden van een nieuwe job zijn, die beter betaalt dan de vorige. Of een daling van de rentevoeten.

​​​​​​​

Wat doet de schuldbemiddelaar?

De schuldbemiddelaar gaat daarom steeds na of het solvabiliteitsonderzoek correct gebeurd is en of de consument een verantwoord krediet gekregen heeft, passend bij zijn persoonlijke situatie. De bewijslast ligt bij de kredietgever.

 • De burgerlijke sanctie lees je in art. VII.201 WER. De rechter kan de schuld herleiden tot het ontleende bedrag. De rechter kan alle of een gedeelte van de nalatigheidsinteresten schrappen, en de verplichtingen verminderen tot de hoofdsom, met behoud van termijnen.
 • Er is ook een strafsanctie mogelijk wanneer er ‘bewust’ onvoldoende informatie gevraagd is (art. XV.90, 11° en 16°en 19° WER). Daarom is het belangrijk om zulke situaties te melden aan de Inspectie van de FOD Economie. Zij kunnen proberen om een vaste bedrijfspraktijk aan te tonen op basis van verschillende meldingen.  

 

Ook een vraag voor de helpdesk? helpdesk.schuldbemiddelaars@samvzw.be