12 maart 2024
Antwerpen

Blender 2024 - Innovatie in online en blended werken in welzijnswerk en ggz

spiraal

Netwerkmoment voor hoger onderwijs, kenniscentra, werkveld en overheid

Het welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg zetten volop in op online en blended vormen van dienstverlening, hulp en zorg. Onderzoek en ontwikkeling spelen een cruciale rol in deze evolutie door te werken aan duurzame innovatie en een toegankelijk en hoogwaardig aanbod.

Tijdens deze netwerkdag brengen we professionals van verschillende werkterreinen samen, waaronder medewerkers uit het werkveld, onderzoekers en ontwikkelaars uit hoger onderwijs en kenniscentra en vertegenwoordigers van de overheid. Iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in de ontwikkeling van online en blended benaderingen in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg is van harte welkom.

 • Als onderzoeker krijg je de gelegenheid om je project te presenteren en om aanvullend onderzoek te ontdekken. Je krijgt meer inzicht in de vragen en behoeften uit het werkveld, en je vindt partners voor veelbelovende samenwerkingen.
 • Als praktijkwerkers uit het werkveld en middenveld blijf je op de hoogte van de nieuwste inzichten en krijg je de kans om de onderzoeks- en ontwikkelingsagenda mee te bepalen.
 • Als beleidsverantwoordelijke vind je inspiratie voor je beleidsagenda door deel te nemen aan discussies over actuele wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis.
 • Als ICT-ontwikkelaar leer je de gevoeligheden en aandachtspunten nog beter kennen rond het invoeren van een digitaal aanbod in de welzijns- en GGZ-sector.

Iets voor jou?

 • Werkveld en organisaties, koepels, werkgeversfederaties, steunpunten
 • Hoger onderwijs, kenniscentra
 • Overheid
 • ICT-ontwikkelaars

 

BLENDER is een initiatief van Onlinehulp-Vlaanderen – het samenwerkingsverband van SAM, steunpunt Mens en Samenleving, Arteveldehogeschool, Thomas More, Howest, Online-hulpverlening.be, Psyche, ondersteund door Vlaanderen.

Welkom vanaf 9 uur.

We starten om 9.30 uur

 • Korte introductie
 • Een pitch van enkele onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten
 • Dialoogtafels rond vijf thema’s
 • Netwerklunch

Je maakt kennis met deze projecten:

 

Je neemt deel aan een dialoogtafel. Deze thema’s komen aan bod:

 • Artificiële Intelligentie in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg – mogelijke pistes (Tim Vanhove, Arteveldehogeschool) 
 • (Digitaal?) burenhulp inschakelen als zorg- of welzijnsprofessional (Sam Pless, Tine Vynckier en Anabel Wanzeele - hogeschool UCLL, Research & Expertise, Evelien De Pauw - Vives)
 • Verlaagd welzijn bij zorg- en hulpverleners: technologie in de strijd (Annelies Van den Eynden - Gouverneur Kinsbergencentrum, Nele De Witte - Thomas More hogeschool)
 • Emoties en symptomen online registreren en zelfs real-time interventies geven: het kan eenvoudig met m-Path (Merijn Mestdagh – m-Path)
 • Digitale competenties van de sociaal-agogische professional (Philippe Bocklandt - Arteveldehogeschool en Onlinehulp-Vlaanderen)

We verkennen noden en toekomstplannen voor onderzoek en innovatie op dit terrein en we sluiten af met een netwerklunch.

Deelnemen is gratis.

Tijdens de dialoogtafels komen 5 thema’s aan bod.

Je neemt deel aan 1 van de 5 dialoogtafels:

 • Artificiële Intelligentie in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg – pistes en dwaalwegen

Net als in andere sectoren zal AI ook in het welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg voor een revolutie zorgen. De uitdagingen zijn er extra groot doordat de inzet van AI een grote invloed kan hebben, ook negatief.

Zijn de mogelijkheden even groot?

Kan hulp- en dienstverlening toegankelijker, kwalitatiever en efficiënter worden met behulp van AI, op een veilige en ethisch-deontologische manier?

En zo niet: is de AI-revolutie in deze sectoren onafwendbaar?

Onderzoeker Tim Vanhove (Arteveldehogeschool) gaat hierover graag in gesprek.

 • (Digitaal?) burenhulp inschakelen als zorg- of welzijnsprofessional

Sommige vragen die zorg- en welzijnsprofessionals krijgen, kunnen beantwoord worden door buren. Een babbeltje, gezelschap houden, samen wandelen of fietsen, wat praktische hulp, …

Maar hoe kunnen professionals burenhulp stimuleren of helpen inschakelen?

Om digitale buurtplatforms in te schakelen, zoals Hoplr en Burenmatcher (Give a Day), is omkadering nodig: kennis, vaardigheden, ondersteuning, offline burenhulpkanalen …

Onderzoekers Sam Pless, Tine Vynckier en Anabel Wanzeele (hogeschool UCLL, Research & Expertise) bundelen voor beginners en gevorderden lessen en quick-wins uit vier zorgzame buurten.

Ook onderzoeker Evelien De Pauw (Vives) deelt de lessons learned uit onderzoek: op welke doordachte manier kan je digitale praktijken inzetten in buurtwerk?

 • Verlaagd welzijn bij zorg- en hulpverleners: technologie in de strijd

Het welzijn van professionals in welzijnswerk en zorg staat onder druk. Dat leidt tot een grotere uitstroom en een groeiend personeelstekort. Het komt warme en kwaliteitsvolle hulp en zorg in Vlaanderen uiteraard niet ten goede.

Snelle (technologische) veranderingen in het werkveld kunnen de werkdruk verhogen, maar ze kunnen ook net een oplossing bieden.
Hoe kunnen we welzijn-gerelateerde parameters meten (door middel van technologie)?
En hoe kunnen we het adaptief en innovatief vermogen van zorg- en hulpverleners aanpakken?

Annelies Van den Eynden (Gouverneur Kinsbergencentrum) en Nele De Witte (Thomas More hogeschool) uit het Interreg Vlaanderen-Nederland project 'Samen aan Z-project' gaan met de deelnemers in gesprek over hoe we technologie in de strijd kunnen gooien voor betere zorg en welzijnswerk.

 • Emoties en symptomen online registreren en zelfs real-time interventies geven: het kan eenvoudig met m-Path

m-Path is een app voor zorg- en hulpverleners en cliënten om tussen sessies door digitaal te kunnen werken. Dat biedt heel wat potentieel om zorg nog beter op de cliënt af te stemmen.

Cliënten kunnen in de app emoties en symptomen registreren, oefeningen maken, vragenlijsten invullen, en nog veel meer.

De hulpverlener krijgt op die manier een uniek inzicht in het dagelijks leven van cliënten, wat hun begeleiding kan versterken. Er kunnen zelfs real-time interventies aangeboden worden waarbij de cliënt in het dagelijks leven handvatten krijgt om met bepaalde problematieken om te gaan.

Hoe zie jij dit? Zie jij potentieel en toepassingen in jouw sector? Aan welke voor- en nadelen denk je? Merijn Mestdagh (m-Path) gaat hierover met de deelnemers in gesprek.

 • Digitale competenties van de sociaal-agogische professional

Voor medische zorgprofessionals en leerkrachten zijn er (Europese) kaders voor digitale competenties beschikbaar. Voor 'digitale competenties van medewerkers aan welzijn en geestelijke gezondheid' bleven we voorlopig steken in containerbegrippen als 'zelf mediawijs zijn', 'professioneel kunnen chatten en beeldbellen'. Daarom werkt Onlinehulp-Vlaanderen aan een concreet kader voor digitale competenties van sociaal-agogische professionals. Tijdens deze dialoogtafel stellen we dit kader voor en gaan we in gesprek:
Is zo’n kader wenselijk?
Hoe moet dat er dan uitzien?
In welke 'deliverables' zijn we geïnteresseerd?

Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool en Onlinehulp-Vlaanderen) formuleert de voorzet.

 

VOOR WIE 

Tijdens deze netwerkdag brengen we professionals van verschillende werkterreinen samen, waaronder medewerkers uit het werkveld, onderzoekers en ontwikkelaars uit hoger onderwijs en kenniscentra en vertegenwoordigers van de overheid. Iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in de ontwikkeling van online en blended benaderingen in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg is van harte welkom.

WANNEER 

Dinsdag 12 maart 2024 

Van 9u tot 14u. 

WAAR 

Thomas More Antwerpen, campus National -  Kronenburgstraat 62-68 in Antwerpen

WAT KOST HET 

Gratis, maar inchrijven is verplicht.  
Netwerklunch is inbegrepen.

Inschrijven kan tot 11 maart 2024.  

CONTACT 

Voor inhoudelijke vragen: marie.vandercam@samvzw.be

Voor praktische vragen: activiteiten@samvzw.be