29 september 2023
Online

Hoe vergroten we het draagvlak voor sociaal beleid? Femke Roosma

Femke Roosma

Krijg jij uitspraken als deze ook steeds vaker te horen?

“Ons socialezekerheidsstelsel is veel te genereus. Het stimuleert mensen niet om hun leven zelf in handen te nemen, en te  gaan werken.”
“We moeten meer voorwaarden koppelen aan uitkeringen en aan het recht op een sociale woning. Op die manier blijft er ook meer over voor de mensen die het echt nodig hebben.”
“Heel het systeem is op termijn niet meer betaalbaar.”


Ons sociaal bestel is de meest effectieve manier om de rechten van mensen in een kwetsbare positie te garanderen. Maar het aantal politici dat het nog openlijk verdedigt, wordt kleiner.

Als sociale professional worstel je misschien zelf ook met de vraag hoe je met mensen in een kwetsbare positie het gesprek aangaat over het belang van ons sociaal bestel. Want ook zij twijfelen aan het nut van sociaal beleid.  Dat draagvlak vergroten is een belangrijk element van de politiserende opdracht van sociale professionals.

Professor Femke Roosma gaat in dit webinar mee op zoek naar antwoorden op de vraag hoe we het draagvlak voor sociaal beleid kunnen vergroten.

 

Lees ook het interview met Femke Roosma op Sociaal.Net: ‘Je moet het debat over sociaal beleid aangaan’

Over de spreker

Femke Roosma doet aan de Tilburg University onderzoek naar de sociale legitimiteit van de verzorgingsstaat in Europees vergelijkend perspectief. Daarbij heeft ze veel aandacht voor de visies op solidariteit en de opvattingen over wie waar recht op heeft en waarom. Sinds 1 juli 2023 bekleedt ze de J.M. den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam.

(Foto: © Kirsten van Santen)

 

Dit webinar is het vierde in een reeks van vijf webinars over de verkiezingen.

Een samenwerking van SAM, steunpunt Mens en Samenleving en Sociaal.Net.

 

Logo's SAM en Sociaal.Net

VOOR WIE

Het brede sociale werk: sociale professionals, middenkader van sociale middenveldorganisaties …

WANNEER

29 september 2023 van 10.00 tot 12.00 uur. 

WAAR

Online.

OPNAME

We nemen dit webinar op. Bij inschrijving geef jij je akkoord hiervoor.
Wens je op geen enkel ogenblik herkenbaar in beeld te komen? Zet dan tijdens het webinar je camera af en wijzig je naam in Anoniem.

WAT KOST HET

10 euro

Studenten kunnen een kortingscode aanvragen voor gratis deelname via activiteiten@samvzw.be

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Check onze annuleringsvoorwaarden.
Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

CONTACT 

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met geert.schuermans@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be

Mooi, je hebt interesse!

HEB JE DE JUISTE FACTURATIEGEGEVENS BIJ DE HAND?

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je een factuur. Op basis van de info die jij ingeeft.
Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro) en check eerst even bij jouw organisatie
- op welke naam de factuur moet staan
- wat het ondernemingsnummer is
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan.

E-FACTUUR NODIG?

We verzenden de facturen als pdf. Wil jouw organisatie alleen e-facturen? Vul dan als ‘kortingscode’ E-FACTUUR in. We hebben dan ook je bestelbonnummer of referentie nodig.  
Bij wijzigingen aan de factuur (naam, ondernemingsnummer, bestelbonnummer, ...) rekenen we een administratieve kost (10 euro) aan.