07 juni 2024
Online

Basiscursus emotionele ontwikkeling

Deze vorming is volzet.

 

Wil je meer inzicht krijgen in het kader Emotionele Ontwikkeling om ermee aan de slag te kunnen in je eigen organisatie? Dan is deze basiscursus geknipt voor jou.

SEO, een schaal om Emotionele Ontwikkeling in te schatten. Zegt het je al wat?

‘Emotionele ontwikkeling’ is de voorbije jaren een sleutelbegrip geworden bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Maar intussen bewijst dit verrijkende gedachtegoed ook bij tal van andere doelgroepen zijn nut: in het onderwijs, de jeugdhulp, sociaal werk.

Het emotioneel ontwikkelingsniveau goed inschatten is noodzakelijk om kwetsbare mensen met en zonder beperking ondersteuning op maat te bieden.

Programma

Het programma bestaat uit drie modules.

1. Conceptualisering

Je maakt kennis met het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Došen en het gedachtegoed over emotionele ontwikkeling.

We staan stil bij de link tussen emoties, behoeften en gedrag. Behoeften motiveren mensen tot bepaalde gedragingen. En die gedragingen proberen wij in onze ondersteuning te sturen, te stimuleren of net te minderen, steeds vertrekkend vanuit het aankunnen van de cliënt en zijn emotionele basisbehoeften. Het ontwikkelingsdynamisch kader helpt om na te gaan of de gedragingen aangepast zijn, afwijkend of te wijten aan bijvoorbeeld een onderliggende psychiatrische problematiek.

We gaan in op de vijf fases van het model en hoe je ze kan herkennen bij jouw doelgroep van cliënten.

De nadruk ligt op de praktische toepassing van de theorie en vooral op de waardevolle kijk die dit kader meebrengt ten voordele van de cliënten en hun begeleiders.

2. Inschaling

We schetsen de achtergrond van de schaal, de SEO-R².

We werpen een blik op andere bestaande schalen of methodieken om emotionele ontwikkeling in te schatten, en we bekijken de voor- en nadelen van de SEO-R².

We gaan aan de slag met casussen. Zo ervaren we proefondervindelijk de mogelijkheden van de schaal en heb je een eerste kennismaking met de werkwijzen die je kunt hanteren, en de richtlijnen bij het scoren en interpreteren.

3. Van inschatting naar ondersteuning

Welke elementen neem je mee naar je begeleiding, wanneer je de inschatting hebt volbracht? Dat leer je in deze module.

We staan stil bij grote ankerpunten in begeleiding:

  • afstand en nabijheid in de relatie
  • de begeleidingsstijl
  • de structuur en begrenzing die iemand nodig heeft
  • de invulling van de activiteiten en de communicatie.

Ook probleemgedrag komt per fase aan bod. We gebruiken daarbij de publicatie Van inschatting naar ondersteuning als praktische en concrete aanpakgids die je tegelijk ook doet nadenken.

Verplichte literatuur

Voor deze cursus heb je deze twee publicaties nodig:

Lesgevers

Nele Geladi en Goedele Hoefnagels

VOOR WIE

Deze cursus is geknipt voor:

  • medewerkers van (kleine) organisaties die werken met kwetsbare mensen met en zonder handicap
  • nieuwe medewerkers bij organisaties die al met de schaal voor emotionele ontwikkeling aan de slag zijn
  • medewerkers die hun basiskennis grondiger willen beheersen.

Wil jouw organisatie een dergelijke vorming liever op maat organiseren voor haar medewerkers? 
Bekijk de mogelijkheden

ATTEST

Deelnemers die de cursus volledig volgen, krijgen een attest Basisvorming EO.

WANNEER

Vrijdagen 7 en 14 juni 2024. 

Telkens van 9.15 tot 16.00 uur.

WAAR

Online via Zoom 

WAT KOST HET

160 euro

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen?
Check onze annuleringsvoorwaarden: Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

Het boek SEO-R² kan je bestellen bij de uitgever. 

De brochure "De juiste vraag" kan je gratis downloaden bij SAM. 

AANTAL DEELNEMERS

Minimaal 15 deelnemers. Maximaal 22 deelnemers.

Deze vorming is volzet.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: cindy.stevelinck@samvzw.be

Voor algemene vragen: activiteiten@samvzw.be

Deze vorming is volzet.

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je een pdf-factuur per mail. Op basis van de info die jij ingeeft.
Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro).
Check daarom volgende zaken eerst bij jouw organisatie:

  • Op welke naam moet de factuur staan?
  • Wat is het ondernemingsnummer?
  • Moet er een bestelbonnummer vermeld worden?

E-factuur nodig?
We verzenden de facturen als pdf. Wil jouw organisatie alleen e-facturen (Peppol)? Vul dan als ‘kortingscode’ E-FACTUUR in. We hebben dan ook je bestelbonnummer of referentie nodig. Bij wijzigingen aan de factuur (naam, ondernemingsnummer, bestelbonnummer,...) rekenen we een administratieve kost (10 euro) aan.