Image
Reach out! Leidinggevenden. Cover
Brochure

Reach out! Leidinggevenden

Sleutels voor leidinggevenden van outreachteams 

Hand-outs bij de basiscursus outreach voor leidinggevenden

Teambegeleiders en coördinatoren van outreachteams krijgen hier sleutels mee om een duurzame outreachwerking te ontwikkelen. 

Je krijgt de basisprincipes van outreachend werken mee. De klemtoon ligt op het belang van een goede omkadering en ondersteuning van outreachwerkers.

Je kan  chronologisch stap voor stap volgen, bijvoorbeeld wanneer er plannen zijn in je organisatie om met outreach te starten. Maar je kan de voor jou interessante stukken ook apart gebruiken.

Bij elk deel zijn instrumenten toegevoegd zoals vragenlijsten, visietekst, interviewleidraad.

Sandra Beelen, Joost Bonte, Erik Castermans, Theo Christoffels, Cis Dewaele, Marie Van der Cam
Uitgever:
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Publicatiedatum:
2018