De Woonzaak: waar staan we?

16 december 2022
logo Woonzaak

Wonen is een grondrecht. Toch blijft dat recht voor velen in Vlaanderen dode letter. Via juridische weg wil Woonzaak de Vlaamse overheid alsnog overtuigen om maatregelen te treffen. Daarnaast ijvert Woonzaak voor een breed draagvlak om de wooncrisis een halt toe te roepen.

Wat doet Woonzaak?

Woonzaak is een initiatief van tientallen organisaties, waaronder het Vlaams Huurdersplatform, Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg. Ook SAM steunt de actie.

Op 27 december 2021 diende Feantsa namens Woonzaak een klacht in tegen het Vlaamse woonbeleid bij het Europees Comité van Sociale Rechten. Op 13 juli 2022 werd de klacht ontvankelijk verklaard.

Ondertussen heeft Woonzaak het antwoord van de Vlaamse regering ontvangen. Een wederantwoord is in de maak.

Campagne

Over Woonzaak en de juridische klacht is ondertussen het boek ‘Woonzaak’ verschenen. Het boek van Hugo Beersmans is een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in het Vlaamse woonbeleid.

Naast de juridische procedure zet Woonzaak in op campagne- en bewegingswerk. De uitgangspunten worden ondertussen onderschreven door meer dan 50 organisaties, waaronder zelfs enkele lokale besturen zoals de steden Gent, Leuven en Halle.

Hoe verder in 2023?

In 2023 wil Woonzaak in overleg met de middenveldorganisaties concrete standpunten formuleren. Dit in aanloop naar de Vlaamse verkiezingen in 2024. De aftrap daarvoor wordt in het voorjaar gegeven met een reeks interviews met woonexperten.

Om de rechtszaak en de campagne te bekostigen, is Woonzaak op zoek naar middelen. Alle beetjes helpen. Doneren kan via deze link.

Meer info op www.woonzaak.be