Consumerconnect: nieuwe consumentenwebsite

02 mei 2024

Op de Internationale Dag van de Consument is op 15 maart 2024 het nieuwe onlineplatform Consumerconnect van de FOD Economie gelanceerd. Als consument vind je er informatie over je rechten en plichten, je kunt er vragen stellen, een klacht indienen bij de economische inspectie of de tussenkomst vragen van een erkende ombudsdienst.

Het wettelijk kader van het nieuwe platform is de Wet van 31 januari 2024 houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect" (B.S. 16 februari 2024).

Wat vind je op deze website?

  1. Je vindt er informatie over je consumentenrechten, gebundeld per thema (aankoop product of dienst, reclame en verkooptechnieken, energie, telecom, reizen en evenementen, financiële diensten, voertuigen, verzekeringen, bouw, consumentenbedrog).
  2. Je kan er als consument vragen stellen over je rechten als consument. Dat zal meestal gerelateerd zijn aan een concrete casus of een reeds ontstaan conflict met een onderneming. Dit kan telefonisch, via een online-contactformulier, per e-mail en zelfs via sociale media (Facebook).
  3. Je kan een vraag tot bemiddeling door een erkende ombudsdienst initiëren. Je moet het probleem wel eerst bij de betrokken ondernemingen hebben aangekaart waarbij dat geen bevredigende oplossing bood. Is er geen specifieke ombudsdienst bevoegd (bv. de ombudsman telecom, of de ombudsdienst energie) dan treedt de consumentenombudsdienst op.
  4. Je kan een een inbreuk op consumentenwetgeving melden bij de economische inspectie. Daarvan krijg je als consument in de regel geen individuele feedback. Het biedt dus geen oplossing voor een specifiek geschil met  een onderneming, maar het is wel belangrijk deze meldingen te doen. Een melding biedt een grond voor de economische inspectie om op te treden tegen ondernemingen die (veelvuldig/systematisch) de rechten van de consumenten schenden.