Image
Cover publicatie VBM
Brochure

Bewuster omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen

Handicap
Jongeren

Reflectie-instrument

Werken aan een bewuster beleid voor vrijheidsbeperkende maatregelen in je organisatie, dat doe je niet in je eentje. Dat doen stafmedewerkers, directie, zorgverleners en andere collega’s op de werkvloer het best samen. Het is een proces van bewustwording en bewustmaking, van kritische zelfreflectie en wellicht ook van veranderingen in je organisatie

Dit reflectie-instrument helpt jou, je collega’s en je organisatie om samen zo’n proces te doorlopen.

Het helpt je om met je collega’s gestructureerd na te denken over vrijheidsbeperkende maatregelen in je organisatie. Je vindt er houvast om het resultaat van je denkproces te vertalen naar afspraken en procedures in je organisatie.

Vrijheidsbeperkende maatregelen’ (VBM) zijn alle maatregelen die een beperking van de bewegingsvrijheid, van contact met de buitenwereld of van keuzevrijheid van een zorggebruiker inhouden. Niemand wordt graag in zijn vrijheid beperkt, en geen voorziening past graag vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Het principiële uitgangspunt is dan ook ‘Nee, tenzij’: tenzij het in het belang van de cliënt zelf is, van andere cliënten of van de medewerkers. Als vrijheidsbeperkende maatregelen toch toegepast worden, is het van het grootste belang voor alle betrokkenen dat het op een bewuste en correcte manier gebeurt.

Uitgever:
SAM en Vlaams Platform Vrijheidsbeperkende Maatregelen
Publicatiedatum:
2020
Prijs:
€0.00