29.01.2021

Ons meerjarenplan 2021-2025

Sociale bescherming
Sociale inclusie
Toegankelijkheid
Image
richting kiezen

Waar gaan we bij SAM voor in de komende vijf jaren? We hebben ons nieuwe meerjarenplan voor jou samengevat. 

SAM wil de komende vijf jaar volop de kaart trekken van de inclusieve samenleving waar mensen krijgen waar ze recht op hebben. We kiezen daarom voor twee grote doelstellingen:

  • grondrechten
  • inclusie

Beide houden een maatschappelijk veranderingsperspectief in, en sluiten naadloos aan bij onze missie.

Hoe gaan we het werkveld en het beleid daarbij ondersteunen? Vijf praktijkgerichte doelstellingen vormen onze leidraad:

  • samenwerken en netwerken
  • werken in vertrouwen
  • online werken en digitaliseren
  • politiserend werken
  • prioritaire domeinen ondersteunen.

In een webinar stelden we op 29 januari dit meerjarenplan voor

Lees alles over onze doelstellingen hoe we ze willen realiseren