03 juni 2024
Hasselt

Wegwijs in schulden

Kom je als sociale professional in contact met schulden maar is het niet jouw opdracht om er een begeleiding rond op te starten? In deze vorming kom je te weten wat je wel of niet kan doen. Als praktijkwerker kan je namelijk schuldenproblemen detecteren, bespreekbaar maken, je cliënt informeren en doorverwijzen naar de gepaste hulpverlening.

Als praktijkwerker speel je een belangrijke rol in het vroegtijdig ingrijpen bij financiële problemen. Hoe langer een cliënt wacht, hoe complexer de schuldenlast immers wordt. Cliënten weten niet altijd waar ze terechtkunnen met vragen over onbetaalde facturen. Na deze vorming kan jij je cliënten met bruikbare informatie en tools zelf op weg zetten of doorverwijzen.

Tijdens deze vorming maak je kennis met:

  • de meest voorkomende schuldoorzaken en -soorten
  • de impact van geldzorgen op je cliënt
  • de procedure van de invordering van een schuld
  • de sector van de financiële hulpverlening

Na deze vorming kan je:

  • schulden bespreekbaar maken
  • de hoogdringendheid van een schuld inschatten
  • tools inzetten die je cliënt zelfstandig verder kan gebruiken
  • doorverwijzen naar de juiste (financiële) hulpverlening

Begeleiding

Valérie Uytdenhouwen

Voor deze vorming werkt SAM nauw samen met de BIZ-werkingen.

We geven deze vorming ook op andere data:
op 22 april in Antwerpen en 7 mei in Brugge

Deze vorming op maat van jouw organisatie?
Dat kan! Contacteer activiteiten@samvzw.be voor meer informatie.

VOOR WIE 

Voor professionals die vragen krijgen over budget- of schuldenproblemen maar zelf geen begeleiding opstarten of niet meteen een beroep kunnen doen op een team schuldhulpverlening.

Praktijkwerkers, nulde- of eerstelijnswerkers uit alle sectoren: opbouwwerkers, hulpverleners in woonbegeleiding, medewerkers thuiszorg of familiehulp, huisartsen, hulpverleners GGZ, medewerkers sociale diensten, GBO …

WANNEER 

Maandag 3 juni 2024

Van 9u30 tot 12u30. 

WAAR 

CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt in Vergaderzaal 1.

We geven deze vorming ook op andere data en locaties: op 22 april in Antwerpen en 7 mei in Brugge

WAT KOST HET 

40 Euro.  

Inschrijven kan tot 20 mei 2024.  

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? 
Check onze annuleringsvoorwaarden: Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw 

AANTAL DEELNEMERS 

Minimaal 15 deelnemers. Maximaal 20 deelnemers. 

CONTACT 

Voor inhoudelijke vragen: wietske.vangils@samvzw.be

Voor praktische vragen: activiteiten@samvzw.be  

Mooi, je hebt interesse! 

HEB JE DE JUISTE FACTURATIEGEGEVENS BIJ DE HAND? 

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je via mail een PDF-factuur, op basis van de info die jij ingeeft. 
Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro) en check eerst even bij jouw organisatie 
- op welke naam de factuur moet staan 
- wat het ondernemingsnummer is 
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan. 

ELEKTRONISCHE FACTUUR NODIG? O.A. OVERHEDEN & GEMEENTEN WERKEN UITSLUITEND MET E-FACTUUR! 

Vul dan helemaal achteraan als ‘kortingscode’ E-FACTUUR in. Je ontvangt dan géén PDF factuur bij de bevestiging van jouw inschrijving. 

De factuur wordt dan rechtstreeks verstuurd aan jouw boekhouding. 

Vermijd ook hier administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro) en check eerst even bij jouw organisatie 
- op welke naam de factuur moet staan 
- wat het ondernemingsnummer is 
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan. Mogelijk is dit op dit ogenblik nog niet gekend. Bezorg het zo snel mogelijk aan boekhouding@samvzw.be