18 april 2024
Online

Hoe omgaan met psychische kwetsbaarheden en psychiatrische problematieken

Workshop casemanagers zorg

We zien in de activeringstrajecten geregeld cliënten met psychische kwetsbaarheden, stoornissen of psychopathologie. Dat is niet altijd eenvoudig om mee om te gaan.

In deze workshop willen we je een inkijk geven in vaak voorkomende problematieken. Je krijgt enkele handvatten mee om hier vanuit je rol als casemanager mee om te gaan.

In deze verdiepende workshop komt aan bod:

  • Wie zijn deze cliënten?
  • Wat kan dit activeringstraject voor hen betekenen?
  • Wat kunnen we hier als casemanager zorg en als zorgactor in bijdragen?
  • Hoe maken we als casemanager Zorg een trajectplan op met acties en doelstellingen die realistisch en uitvoerbaar zijn in een activeringstraject?
  • Hoe kunnen we deze doelgroep beter begrijpen en begeleiden?
  • Welke impact kan de problematiek hebben op jezelf, op je collega’s en op het samenwerkingsverband tussen de netwerkpartners?
  • Hoe kunnen we ondanks de psychische problematiek hun mogelijkheden op de werkvloer exploreren?

Deze workshop is toegespitst op jouw rol en taak als casemanager. Het is geen algemeen theoretische vorming over psychopathologie.

Begeleider

Mieke Vermeulen is psycholoog aan het Universitair psychiatrisch centrum Campus Kortenberg, en expert activering. Sinds 2007 is ze penhouder en zorgactor in TAZ en nu in AT netwerkcoördinator, casemanager en zorgactor. Mieke werkt al jaar en dag met deze doelgroep en deelt haar expertise graag met jullie.

VOOR WIE

Casemanagers zorg binnen de werk-zorg activeringstrajecten voor mensen met een CMPPS-problematiek.

WANNEER

Donderdag 18 april 2024
9u30 tot 12u30 - digitaal onthaal vanaf 9u20

WAAR

Online via Zoom

WAT KOST HET

Gratis

Inschrijven kan tot en met 15 april. 

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met kristin.nuyts@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be