16 september 2024
Lokeren

Initiatie straathoekwerk

skeletten aan tafel

Deze initiatie is bij uitstek een aanrader voor elke beginnende straathoekwerker of coördinator. Tijdens deze 3 + 2 dagen (met overnachting dus) hebben we het over thema’s als: 

 • Wat is nu eigenlijk straathoekwerk? 

 • Hoe doe je dat? 

 • Hoe kijkt het straathoekwerk naar wat zich voordoet in onze samenleving? 

 • Wat is een deontologie? Hebben wij beroepsgeheim? 

 • Wat is politiserend werken? 

 • Hoe leg ik verantwoording af? 

 • Hoe is het straathoekwerk georganiseerd in Vlaanderen?  

Er komt (gelukkig) niet alleen theorie aan bod, maar ook heel wat praktische oefeningen. De link met de praktijk is nooit veraf.  

Dit is ook de kans bij uitstek om de straathoekwerkers van jouw ‘lichting’ te leren kennen, zodat je eerste professionele netwerk een feit is. 

Begeleiders

Ward Christens, Tamara Laevaert, Koen Spiessens (SAM, steunpunt Mens en Samenleving) en Steve Roten, (LiSS, CAW Limburg) 

 

(Foto Bruno Van Herck. Wallpainting: Klaas Van Der Linden)

Tijdens deze initiatie dompelen we jullie onder in de wondere wereld van het straathoekwerk. We gaan diepgaand in op ‘Straathoekwerk. Het Boek’.

Inhoudelijk mag je een stevige basis theorie, plaats voor eigen inbreng, verhalen en ervaringen, rollenspelen en praktische oefeningen verwachten.

We werken voortdurend met een mengvorm tussen opleiding en lerend netwerk.

DAG 1

 • Definitie, doelgroep, doelstellingen
 • Verschil met outreachend werken
 • Visie
 • Quality of life
 • Mattheus, schaarste en kwetsbaarheid
 • Participatieve basishouding
 • Verhaal van Marcel
 • Geschiedenis

DAG 2

 • Presentie
 • Observeren
 • Contact leggen
 • Omgaan met grenzen

DAG 3

 • Motivatiemodel
 • Harm reduction
 • De cirkel
 • Deontologie en beroepsgeheim
 • Ethische kwesties

DAG 4

 • Verhalen
 • Cijfers
 • Draagvlak
 • Groepswerk
 • Ondersteuning en veiligheid

DAG 5

 • Dorps- en wereldanalyse
 • Wat is sociaal werk?
 • Politiserend werken
 • Signaleren

VOOR WIE

Deze initiatie is bedoeld voor elke beginnende straathoekwerker of coördinator en voor iedereen die geïnteresseerd is in straathoekwerk. 

WANNEER

16, 17 en 18 september 2024 (2 overnachtingen)

en 

4 en 5 november 2024 (1 overnachting) 

Het is enkel mogelijk om alle dagen van deze initiatie te volgen.
Het gaat om in totaal 2 dagen vorming en 3 dagen lerend netwerk (verspreid over alle dagen).
De prijs is berekend op deze combinatie.

WAAR

Verloren Bos (het kasteel)

Nijverheidstraat 17, 9160 Lokeren

WAT KOST HET

400 euro 

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen?
Check onze annuleringsvoorwaarden, die ook voor deze initiatie gelden.
Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

AANTAL DEELNEMERS 

maximaal 15 deelnemers

Inschrijven kan tot 1 september 2024. 

CONTACT 

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met: ward.christens@samvzw.be  

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met: activiteiten@samvzw.be

Mooi, je hebt interesse!

HEB JE DE JUISTE FACTURATIEGEGEVENS BIJ DE HAND?

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je via mail een PDF-factuur, op basis van de info die jij ingeeft.
Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro) en check eerst even bij jouw organisatie
- op welke naam de factuur moet staan
- wat het ondernemingsnummer is
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan.

ELEKTRONISCHE FACTUUR NODIG? O.A. OVERHEDEN & GEMEENTEN WERKEN UITSLUITEND MET E-FACTUUR!

Vul dan helemaal achteraan als ‘kortingscode’ E-FACTUUR in. Je ontvangt dan géén PDF factuur bij de bevestiging van jouw inschrijving.

De factuur wordt dan rechtstreeks verstuurd aan jouw boekhouding.

Vermijd ook hier administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro) en check eerst even bij jouw organisatie
- op welke naam de factuur moet staan
- wat het ondernemingsnummer is
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan. Mogelijk is dit op dit ogenblik nog niet gekend. Bezorg het zo snel mogelijk aan boekhouding@samvzw.be.