03 juni 2024
Gent

Gecertificeerde opleiding tot beoordelaar SEO-R2 en SEO-V

Bij ondersteuning van mensen is aansluiten bij de emotionele ontwikkeling stilaan een standaard geworden. Niet alleen in de gehandicaptenzorg of psychiatrie, maar ook in andere sectoren, bijvoorbeeld onderwijs en jeugdzorg. Om een goede aansluiting te maken met een persoon, is het van belang een goed zicht te hebben op diens emotionele ontwikkeling. Met deze opleiding trainen we jou in het afnemen van de SEO-R² en SEO-V. Daarna kan je als gecertificeerd beoordelaar SEO-R² en SEO-V aan de slag.

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die al goed vertrouwd zijn met het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Došen.

Trainers

Deze opleiding wordt verzorgd door trainers Elise Van Haver en Sanne Van den Abeele

Programma

Opfrissing van het model van emotionele ontwikkeling

Voorstelling van de SEO-R² en SEO-V

 • Uitgangspunten
 • Ontwikkeling en structuur
 • Richtlijnen voor gebruik
 • Complementariteit SEO-R² en SEO-V
 • Aanzet vertaalslag van inschaling naar ondersteuning
 • Oefenen met casuïstiek: op basis van dossierstudie, video, …
 • Intervisie
 • Ervaringen uit praktijk
 • Borging in klinische praktijk

Test voor certificaat

Tijdsinvestering

 • zes dagdelen actieve deelname en oefeningen
 • voorbereidingstijd en verwerkingstijd: circa 121 uren (portfolio bijhouden).

Voor wie?

Je bent voldoende vertrouwd met het ontwikkelingsdynamisch model van emotionele ontwikkeling (Anton Došen) om ontwikkeling en fasen te linken.

Je voldoet aan deze toelatingsvoorwaarden:

 • Je hebt een agogisch diploma (bachelor of master in een menswetenschappelijke richting) en twee jaar werkervaring in een zorgsysteem waar gewerkt wordt rond emotionele ontwikkeling óf je hebt vijf jaar agogische werkervaring in een zorgsysteem waar gewerkt wordt rond emotionele ontwikkeling.
 • Je hebt een attest van de basiscursus emotionele ontwikkeling (vier dagdelen = deel 1 en 2). Je deelname aan de basisvorming dateert van minstens een half jaar geleden.
  Heb je geen attest? Geef ons door wanneer en bij wie je je basiscursus heb gevolgd.
 • Je deed al (proef)afname van SEO-V (indien mogelijk) of woonde er een bij, en je nam zeker al een SEO-R² af voor het volgen van deze opleiding. Voeg een verslag of neerslag observatie toe aan je portfolio.

Voor al deze voorwaarden vragen we geen fysieke bewijzen, maar deelnemen staat gelijk aan een verklaring op eer dat je aan deze voorwaarden voldaan hebt. Voor vragen: neem contact op met Cindy Stevelinck (0473 758 331).

Literatuur

Nodig om de cursus te volgen:

Deze publicaties heb je nodig tijdens de opleiding. Je moet ze als deelnemer zelf aankopen. Tijdig bestellen is de boodschap.

 • Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2024). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Gompel&Svacina.
 • Morisse, F., Sappok, T., De Neve, L. & Došen, A. (2017). SEO-V. Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking– Verkort. Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv.

Aanbevolen literatuur

 • Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv.
 • De Neve, L. (Red.), (2015) Brochure ‘De juiste vraag’ (De Neve, L. (Red.), 2015) gratis te downloaden via de website van SAM
 • Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498.
 • de Bruin, J., Vonk, J., van den Broek, A. & Twint, B. (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom.
 • Morisse, F., De Belie, E., Blontrock, M., Verhasselt, J. & Claes, C. (Red.) Emotionele ontwikkeling in erbinding. Coachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedrag. Antwerpen – Apeldoorn: Garant

VOOR WIE

Je bent sociale professional en je wilt je bekwamen in het inschalen en een certificaat halen.

Je bent voldoende vertrouwd met het ontwikkelingsdynamisch model van emotionele ontwikkeling (Anton Došen) om ontwikkeling en fasen te linken.  

Je voldoet aan deze toelatingsvoorwaarden: 

 • Je hebt een agogisch diploma (bachelor of master in een menswetenschappelijke richting) en twee jaar werkervaring in een zorgsysteem waar gewerkt wordt rond emotionele ontwikkeling 
 • Of je hebt vijf jaar agogische werkervaring in een zorgsysteem waar gewerkt wordt rond emotionele ontwikkeling 
 • Je hebt de Basiscursus emotionele ontwikkeling gevolgd (vier dagdelen = deel 1 en 2). Je deelname aan de basiscursus dateert van minstens een half jaar geleden. 
 • Je deed al (proef)afname van SEO-V (indien mogelijk) of je woonde er een bij. Je nam minstens al een SEO-R² af. Voeg een verslag of neerslag observatie toe aan je portfolio.  

Door deel te nemen verklaar je op eer dat je aan deze voorwaarden voldoet.
Voor vragen en eventuele uitzonderingen: neem contact op met Cindy Stevelinck (0473 758 331). 

WANNEER

Maandagen 3 en 17 juni 24.
Terugkomdag wordt in samenspraak met de deelnemers bepaald.  

Telkens van 9.30 uur tot 16.30 uur. 

WAAR

Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent (Zaal Neumann) 

Bereikbaarheid

 • De Clemenspoort is vlot bereikbaar via de N60, R4, E40 of E17. Of kom met het openbaar vervoer, op 250m van het St-Pietersstation. Er zijn 40 fietsenstallingen.
 • We bieden parkeermogelijkheid aan (1.20 € per uur). GPS-adres: Sint-Denijslaan 251; neem de oprit van de Sporthal HoGent (niet de campus HoGent) en rij deze oprit helemaal ten einde; dus voorbij de parkings van HoGent.

WAT KOST HET

395 euro

De deelnemers van actieve werkgroepen EO en trainers kunnen een korting van 100 euro krijgen. Vraag je code aan via activiteiten@samvzw.be

AANTAL DEELNEMERS

Minimaal 20 deelnemers. Maximaal 28 deelnemers. 

Inschrijven kan tot 13 mei 24.

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? 
Check onze Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

ATTEST

Deelnemers die de cursus volledig volgen, krijgen een attest.

CONTACT

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je een factuur. Op basis van de info die jij ingeeft.
Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro).
Check daarom volgende zaken eerst bij jouw organisatie:

 • Op welke naam moet de factuur staan?
 • Wat is het ondernemingsnummer?
 • Moet er een bestelbonnummer vermeld worden?

E-factuur nodig?
We verzenden de facturen als pdf. Wil jouw organisatie alleen e-facturen? Vul dan als ‘kortingscode’ E-FACTUUR in. We hebben dan ook je bestelbonnummer of referentie nodig. Bij wijzigingen aan de factuur (naam, ondernemingsnummer, bestelbonnummer, ...) rekenen we een administratieve kost (10 euro) aan.