Over kunnen, aankunnen, moeten en willen. Een brochure voor ouders & natuurlijk netwerk

Alle ouders willen dat hun kind gelukkig wordt.  En alle kinderen, onafhankelijk van hun ontwikkelingsniveau en emotionele ontwikkeling, kunnen gelukkig zijn. Maar dan moeten hun basale emotionele behoeften door hun omgeving op een goede manier begrepen en beantwoord worden.

Inzicht in het niveau van de emotionele ontwikkeling van het kind biedt aan de ouders mogelijkheden om, met ondersteuning van deskundige hulpverleners, de affectieve en pedagogische benadering aan de behoeften van het kind aan te passen.

Deze brochure leidt ouders binnen in de complexe materie van emotionele ontwikkeling.

Je kunt ook de papieren brochure bestellen via het formulier hieronder. Minimumaantal: 10 exemplaren.

Anton Došen, Elke Bauwens, Jasmien Bruynooghe, Jana Degroote, Kim Deschrijver, Christiane Devriese, Lore Goet-hals, Goedele Hoefnagels, Edda Janssens, Hilde Lammens, Joris Marrecau, Pieter Perdaen, Els Ronsse, Cis Schiltmans, Cindy Stevelinck
Uitgever:
SAM (voorheen SEN)
Publicatiedatum:
2015
Prijs:
€2.00

Bestelformulier

Je moet minstens 10 stuks bestellen.
Mijn gegevens:
Leveringsadres:
Facturatieadres:

Wij rekenen verzendkosten aan tegen BPost-tarieven.

SAM, steunpunt Mens en Samenleving respecteert je privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heb je  het recht op o.a. inzage en verwijdering van je gegevens bij het eerste verzoek. We geven je persoonlijke gegevens nooit aan derden door.