Leren in de klas. Over kunnen, aankunnen, moeten en willen. Een brochure voor leerkrachten

De emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.
Gelukkig zijn in de interactie met anderen is eigenlijk een voorwaarde voor motivatie tot leren. Alle kinderen, onafhankelijk van hun ontwikkelingsniveau, kunnen gelukkig zijn, als hun basale emotionele behoeften door hun omgeving op een goede manier begrepen en beantwoord worden. Inzicht in het niveau van de emotionele ontwikkeling van het kind biedt aan de opvoeders mogelijkheden om de affectieve en pedagogische benadering aan te passen aan de emotionele behoeften van het kind en om zijn emotionele ontwikkeling te ondersteunen.

Deze brochure is een stap vooruit in het invoeren van het concept van emotionele ontwikkeling.

Op een eenvoudige manier maken ouders en leerkrachten kennis met de complexe materie inzake emotionele ontwikkeling.

Je kunt de brochure gratis downloaden, of bestellen via onderstaand formulier.

De emotionele ontwikkeling van jongeren en kinderen met een verstandelijke beperking.
Uitgever:
SAM (voorheen SEN)
Prijs:
€3.00

Bestelformulier

Mijn gegevens:
Leveringsadres:
Facturatieadres:

Wij rekenen verzendkosten aan tegen BPost-tarieven.

SAM, steunpunt Mens en Samenleving respecteert je privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heb je  het recht op o.a. inzage en verwijdering van je gegevens bij het eerste verzoek. We geven je persoonlijke gegevens nooit aan derden door.