04.05.2023

‘Menswaardig uit de schulden’ als strijdpunt voor de federale verkiezingen

Sociale bescherming

Op 21 april vierde het Belgisch Netwerk tegen Armoede (BAPN) haar 30-jarig bestaan met een congres waar ze zeven strijdpunten naar voren schoven: hoe zetten we de strijd tegen armoede en sociale ongelijkheden bovenaan op de politieke agenda bij de federale verkiezingen in 2024?

De zeven strijdpunten van het BAPN

De analyses en aanbevelingen van het BAPN vertrekken steeds vanuit een rechtenbenadering. Ze zijn opgesteld samen met mensen in armoede en hebben als doelstelling om tot structurele oplossingen te komen die werkelijk een verschil maken op het terrein.

De 7 prioritaire domeinen waarover hun aanbevelingen gaan, zijn:

 1. Waardig inkomen: de basis voor een waardig bestaan
 2. Hernieuwbare energie in een gezond woon- en leefklimaat voor iedereen
 3. Toegankelijke dienstverlening, non take up en digitalisering
 4. Toegankelijke gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf
 5. Participatie is deelnemen en deelhebben
 6. Menswaardig uit de schulden
 7. Komaf met dak- en thuisloosheid

Aanbevelingen voor het domein ‘menswaardig uit de schulden’

De aanbevelingen die het BAPN aandraagt voor het domein ‘menswaardig uit de schulden’ zijn de volgende:

 1. Voorkom dat mensen een structurele schuldenlast opbouwen door armoede en het maken van overlevingsschulden
  • via het optrekken van de laagste inkomens en uitkeringen
  • door de voorwaardelijkheid van sociale rechten aan te pakken
  • door de non-take-up van sociale rechten te bestrijden
 2. Hervorm, naast de minnelijke invordering, ook de gerechtelijke invordering
  • via een verbod op het beslag na beslag en op beslagen waarvan de opbrengsten de kosten niet dekken
  • door de weinig transparante en hoge tarieven van deurwaarders te hervormen
  • door andere hoge gerechtskosten aan banden te leggen
 3. Hervorm de collectieve schuldenregeling om een menswaardig bestaan tijdens de procedure en een nieuwe start te garanderen
  • via een verplichte opleiding voor alle schuldbemiddelaars
  • via een verplicht kader voor het garanderen van het menswaardig leefgeld gedurende de procedure op basis van de referentiebudgetten
  • door een inkorting van de duurtijd van de collectieve schuldenregeling

Wij, SAM, steunpunt Mens en Samenleving, onderschrijven deze analyse van het BAPN en zullen deze aanbevelingen mee in acht nemen bij de opmaak van ons memorandum voor de verkiezingen van 2024 m.b.t. de schuldenproblematiek in Vlaanderen en België.

 

 

Lees het volledige BAPN-manifest voor de federale verkiezingen van 2024