28.01.2023

Kredieten aan particulieren: de evoluties in 2022

Het jaarverslag 2022 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) is gepubliceerd. We vatten de opvallendste conclusies samen.

Kredieten

 • De kredietopening blijft het meest voorkomende krediettype.

 • Het totaal aantal nieuwe kredietcontracten is gedaald ten opzichte van 2021.

Maar:

 • Alleen het aantal hypothecaire kredieten is gedaald (-25%).

 • De meest problematische krediettypen zijn juist gestegen (kredietopening: +15%, lening op afbetaling: +8% en verkoop op afbetaling: +9%)!

Betalingsachterstand

 • 1,88% van de Vlaamse bevolking heeft een betalingsachterstand. In Oost-Vlaanderen heeft het grootste aandeel van de bevolking een betalingsachterstand (2,1%). In Vlaams-Brabant het kleinste (1,7%)

 • Het totale aantal betalingsachterstanden is gedaald ten opzichte van 2021.

Maar:

 • Er zijn in 2022 opnieuw meer nieuwe achterstallige contracten (+11%). Tot 2021 was er een dalende trend.

 • Het gemiddeld achterstallig bedrag bedraagt 5 459€. Voor het eerst sinds 2020 stijgt dat bedrag weer.

 • De helft van de uitstaande betalingsachterstanden zijn op kredietopeningen.

Collectieve schuldenregeling

 • Het aandeel collectieve schuldenregelingen blijft dalen (-11% in vergelijking met 2021).
 • De overgrote meerderheid heeft een minnelijke aanzuiveringsregeling lopen (57,8%).

 • Gemiddeld duurt een collectieve schuldenregeling tussen 6 en 9 jaar.

 • Collectieve schuldenregeling is er niet alleen voor mensen met veel kredieten. Bijna 40% van de collectieve schuldenregelingen betreft personen zonder (achterstallige) kredietcontracten.
 • Oost-Vlaanderen heeft de meeste collectieve schuldenregelingen geregistreerd (30% van het totale aantal), gevolgd door Antwerpen (23% van het totale aantal).

 

Bekijk het volledige verslag op de website van de NBB