SEO-V. Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking – Verkort

Klinische practici passen al enkele jaren de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R2) succesvol toe in de diagnostiek en de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, probleemgedrag en psychiatrische stoornissen. Een aantal Belgische, Duitse, Nederlandse en Britse experten, verenigd in het ‘Network of Europeans on Emotional Development (NEED)’ ging op zoek naar een verkorte versie van SEO- R2 die minder tijdrovend maar diagnostisch even doeltreffend zou zijn én kon dienen als psychometrische geldige schaal voor wetenschappelijk onderzoek.

Na drie jaar intensieve samenwerking vonden ze een consensus omtrent de inhoud en de vorm van het instrument. De drietalige Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Verkort (werkversie) is daarvan het resultaat. Ze is gebaseerd op de SEO- R2. De SEO-V en SEO- R2 zijn twee volwaardige schalen die complementair gebruikt kunnen worden

Filip Morisse, Tanja Sappok, Leen Deneve, Anton Došen
Uitgever:
Garant
Publicatiedatum:
2017
Prijs:
€24.80