14.02.2024

Toegankelijkheid van diensten: hoe kijken straathoekwerkers en hun gasten ernaar?

Toegankelijkheid
Image
(foto: Sharon Houben)

Straatsyndicaat

In november vond het eerste straatsyndicaat in Antwerpen plaats. Het straatsyndicaat is een bijeenkomst van gasten* en straathoekwerkers. Het doel is de stem van gasten versterken door hun verhalen, getuigenissen en ervaringen zichtbaar te maken. In de eerste bijeenkomst gingen we met 17 deelnemers aan de slag rond het thema toegankelijkheid van organisaties en diensten.

Vertrouwen

Gasten namen de kans om hun ervaringen te delen, mee na te denken, nieuwe mensen te ontmoeten en hun mening te geven. Het werd een boeiende en hartverwarmende dag. Er werd gelachen, nagedacht en doorgepraat. Het vertrouwen in elkaar was oprecht en mooi om zien. 

Bevraging

We deden een bevraging aan de hand van de 9 B’s van toegankelijkheid: bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid, betrouwbaarheid, bekendheid, begripvol en betreedbaarheid. 

Gasten namen de opdracht ter harte, deelden hun bevindingen en dachten samen na over wat goed gaat en hoe het nog beter kan. In het verslag vind je daarvan een korte weergave. We hopen dat sociale professionals, organisaties, diensten en beleidsmakers hierin inspiratie, goesting en input vinden om aan de slag te gaan rond het thema toegankelijkheid. En dat zij ervaren hoe waardevol de stem van gasten is. Hun expertise en deskundigheid is onmisbaar.

 

* Het straathoekwerk spreekt niet over cliënten maar over ‘gasten’.