02.03.2023

De nieuwe regeling voor de inning van verkeersboetes: deel twee

Image

Na het zalven komt het slaan. Nadat de afbetalingsplannen voor verkeersboetes zijn ingevoerd, komen er nu strengere maatregelen voor wie niet op tijd betaalt.

Vorige maand raakte bekend dat je voor verkeersboetes voortaan via Just-on-web een afbetalingsplan kan vragen en opvolgen. Daarbij gelden drie voorwaarden:

 • Je moet het afbetalingsplan voor de vervaldatum aanvragen.
 • Over de boete mag geen betwisting meer bestaan.
 • Je mag maximaal zes maanden lang afbetalen.

De keerzijde van de medaille is nu bekend: als je een verkeersboete niet op tijd (via een afbetaalplan) betaalt, zal die schuld aanzienlijk verhoogd worden én sneller gerechtelijk ingevorderd worden. Anders dan voorheen is het niet meer nodig dat de politierechtbank de boete eerst bevestigt.

De nieuwe procedure

Betaal je de boete niet op tijd (via een tijdig aangevraagd afbetaalplan), dan is de nieuwe verdere procedure als volgt:

 • De Procureur des Konings stuurt een aangetekende brief met een betalingsbevel.
 • In dat betalingsbevel wordt de boete verhoogd met:
  • 35% van het oorspronkelijk verschuldigde bedrag
  • een administratieve toeslag
  • en een bijdrage aan het ‘Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders’.
 • Als de boete daarna nog steeds niet betaald wordt, gaat de invordering van de boete naar de FOD Financiën. Die kan dan alle middelen van gedwongen tenuitvoerlegging inzetten (beslag op loon, werkloosheidsuitkering, bankrekeningen en roerende goederen). Ze kan ook belastingteruggaven compenseren ter betaling van de boete.

Overheid, ga niet blind over tot dwangmaatregelen

Na deze materie ‘menselijker’ te hebben gemaakt, volgt nu dus het ‘straffer’ maken ervan.

SAM pleit natuurlijk niet voor straffeloosheid bij verkeersovertredingen.

Maar ‘niet-reageren’ is niet altijd te begrijpen als een ‘manifeste onwil’ om een boete te betalen – zeker bij mensen die al ernstige financiële moeilijkheden hebben of die minder (digitaal) geletterd zijn.

Onderzoek heeft al genoeg aangetoond dat mensen niet altijd de meest ‘juist geachte’ gedragingen stellen als ze onder stress staan en in overlevingsmodus verkeren.

We denken dat de nieuwe procedure voor sommigen vooral sneller hogere boetes zal opleveren, zodat hun schuldenlast oploopt en bijkomende kosten van gerechtelijke invordering eveneens.

We hopen dat de FOD Financiën  de dwangmaatregelen die ze ter beschikking heeft niet ‘blind’ zal inzetten. We hopen dat ze zorgvuldig omspringt met beslag op roerend goed en dat ze ook in deze fase de nodige en gevraagde betalingsfaciliteiten toestaat.

De gevolgen voor de hulpverleners

Voor budget- en schuldhulpverleners is het kwestie om dit te vermijden door  verkeersboetes tijdig en met prioriteit te betalen of er een afbetalingsplan voor te regelen.

Lees meer op de website van de FOD Financiën