20 juni 2024
Online

Hoe omgaan met chronische pijn en vermoeidheidsklachten bij cliënten?

Workshop casemanagers zorg

‘Hoe omgaan met chronische pijnklachten en vermoeidheid’ bij cliënten? Deze vraag kwam sterk naar voren uit de bevraging bij casemanagers zorg.

Mieke Vermeulen, o.a. casemanager zorg, heeft hierover veel expertise én praktijkervaring die ze graag deelt.

Dit wordt een inhoudelijk verdiepende workshop, toegepast op de activeringstrajecten. Niet louter theorie, maar ook de praktische vertaling zodat je concrete houvast meekrijgt voor je eigen begeleidingswerk.

We oefenen tijdens de workshop alvast met eigen casussen.

Deze thema’s komen aan bod:

  • Wie zijn deze cliënten?
  • Hoe kunnen we deze doelgroep beter begrijpen en begeleiden?
  • Wat kan dit traject voor hen betekenen?
  • Wat kunnen we als casemanager zorg (en als zorgactor) hierin bijdragen?
  • Hoe maken we als casemanager zorg een trajectplan op met acties en doelstellingen die realistisch en uitvoerbaar zijn binnen een activeringstraject?
  • Hoe kunnen we ondanks de chronische pijn hun mogelijkheden op de werkvloer exploreren?

Begeleiding

Mieke Vermeulen is psycholoog aan het Universitair psychiatrisch centrum Campus Kortenberg. Expert activering. Sinds 2007 is ze betrokken bij de werk-zorg trajecten. Momenteel is ze netwerkcoördinator Vlaams Brabant, casemanager zorg en zorgactor.

VOOR WIE

Workshop voor casemanagers zorg binnen activeringstrajecten.

WANNEER

Donderdag 20 juni 2024. 
9u30 tot 12u30 - digitaal onthaal vanaf 9u20

WAAR

Online 

WAT KOST HET

Gratis

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met kristin.nuyts@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be