Een goede aanpak van schulden? Onze voorstellen en criteria

31 maart 2021
muntstukken en ankertje

Welke aanpassingen in de wetgeving zijn nodig om tot een betere en efficiëntere aanpak van schulden te komen? Het team Schulden van SAM ging in gesprek met schuldhulpverleners en partners uit het werkveld. Op basis daarvan publiceren we een nota ‘Een goede aanpak van schulden: voorstellen en criteria’.

Schuldhulpverlening moet meer slagkracht krijgen, ook de gewone schuldbemiddeling. Invorderingskosten moeten stoppen vanaf de opstart van een traject schuldhulpverlening.

Wij geloven dat dat mogelijk is, mits een efficiënte gegevensuitwisseling die het recht op privacy van de schuldenaar respecteert. Ook moet het mogelijk zijn om onder bepaalde voorwaarden een goed uitgewerkte afbetalingsregeling af te dwingen.

We belichten in de nota ook het belang van schuldbemiddeling die ingebed is in de hulpverlening.

Zeventien criteria om naar nieuwe voorstellen te kijken

Ook andere actoren actief in de schuldhulpverlening of schuldinvordering lanceerden recent voorstellen om via wetgeving de aanpak van schulden te wijzigen. Ook lokaal worden samenwerkingen voorgesteld op vlak van schuldhulpverlening.
In het tweede deel van de nota lijsten we op wat wij daarbij belangrijk vinden en reiken we criteria aan om zulke voorstellen tegen het licht te houden.

Download de nota ‘Een goede aanpak van schulden: voorstellen en criteria’ (maart 2021)

 

(foto Jonathan Brinkhorst - Unsplash)