Slachtofferzorg

De werking van SAM rond dit thema wordt in 2020 afgebouwd. Lees meer over de veranderingen bij SAM

Slachtoffers hebben rechten. Het is belangrijk dat praktijkwerkers goed geïnformeerd zijn. En dat diensten die met slachtoffers in contact komen, goed met elkaar afstemmen.

Waarover gaat het?

Wie het slachtoffer wordt van een misdrijf, een ongeval, een ramp of een aanslag, komt daarna met verschillende diensten in contact. Sommige diensten richten zich specifiek naar slachtoffers, zoals politie, slachtofferonthaal, slachtofferbejegening.

Voor andere diensten, bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, vormen slachtoffers maar één van hun doelgroepen.

Slachtoffers hebben rechten:

  • Het recht op respect en erkenning
  • Het recht om informatie te krijgen  
  • Het recht om informatie te geven 
  • Het recht op juridische bijstand en rechtsbijstand
  • Het recht op bescherming en privacy
  • Het recht op herstel
  • Het recht op hulp

Veel slachtoffers vinden zelf hun weg en komen er zo weer bovenop. Andere hebben extra hulp nodig: soms om de administratie op orde te krijgen, soms om hun weg te vinden in het juridische kluwen, soms om het gebeurde te verwerken. Het is niet te voorspellen wie hulp zal nodig hebben en wie niet, en het hangt van elk individu af wat er nodig is. 

Hoe kijkt SAM ernaar?

Het is belangrijk dat iedereen die met slachtoffers in contact kan komen goed geïnformeerd is. Praktijkwerkers die vaak met slachtoffers in contact komen, moeten thuis zijn op veel verschillende terreinen. Ze moeten training en informatie krijgen, en van elkaar kunnen leren

Er is ook afstemming nodig tussen alle diensten die met slachtoffers in contact kunnen komen, zodat informatie goed doorstroomt en continuïteit gegarandeerd is. Dat voorkomt dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden.

Ook bij eerder 'uitzonderlijke' gebeurtenissen als rampen of aanslagen is er nood aan specifieke expertise. 

 

Wat doet SAM?

In 2019 ondersteunen we de CAW's in hun zoektocht naar een gemeenschappelijk kwaliteitssysteem voor slachtofferhulp. Zo willen ze er in de toekomst voor zorgen dat alle rechten van slachtoffers in hun aanbod gegarandeerd zijn, ongeacht bij welk CAW in Vlaanderen ze terecht komen. 

In het najaar van 2019 zetten we de eerste luiken op van een basisvorming voor slachtofferhulp. Dit is al een actie in de zorg om een gedeelde kwaliteit. 
 

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Er zijn geen medewerkers gevonden.
Activiteiten
We hebben momenteel geen activiteiten rond dit thema.
Publicaties
Er zijn momenteel geen publicaties rond dit thema.