Samenlevingsopbouw

Waarover gaat het?

Veel mensen in onze samenleving hebben het moeilijk . Er bestaan grond- en mensenrechten voor iedereen, maar ze zijn niet altijd toegankelijk. Niet iedereen heeft een menswaardig inkomen, een kwaliteitsvolle woning of een duurzame job.

In het politieke en maatschappelijke debat is het perspectief van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie noodzakelijk om werkelijk tot een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving te komen. Maar zij hebben veel minder kansen om hun stem te laten horen.

Samenlevingsopbouw staat steeds aan de kant van mensen die het moeilijk hebben. Opbouwwerkers begrijpen de problemen waar mensen tegenaan lopen. Ze werken samen met hen aan tastbare en vernieuwende oplossingen. Die hebben vaak een effect op het niveau van de buurt of de stad. Zo worden, dicht bij de mensen, hefbomen gecreëerd om stappen vooruit te zetten in het leven.

Om die oplossingen structureel te verankeren, richt Samenlevingsopbouw zich tot de overheid, de markt en het middenveld. Zo streven ze naar een menswaardig bestaan voor iedereen. 

(foto Geertje Franssen)

Man tilt kind op in gezellig drukke straat.

Wat doet SAM?

SAM ondersteunt opbouwwerkers en de werking van de sector Samenlevingsopbouw. Het gemeenschappelijke meerjarenplan van Samenlevingsopbouw vormt daarbij een belangrijke leidraad.

Leren en vorming

Op maat van de sector Samenlevingsopbouw ontwikkelen en organiseren wij een beroepsopleiding, cursussen, lezingen, intervisie, praktijkgroepen, e.a. We stippelen samen een leerbeleid uit.

Praktijkontwikkeling

SAM voert onderzoek naar de praktijk van opbouwwerkers, en ontwikkelt praktijkkaders en werkinstrumenten. Samen met hen brengen we maatschappelijke tendensen in beeld en analyseren we welke rol Samenlevingsopbouw daarin kan spelen. 
SAM neemt ook een ondersteunende rol op in de sectorprojecten die Samenlevingsopbouw in het kader van het meerjarenplan opzet.

Visie ontwikkelen en praktijk documenteren 

SAM ontwikkelt in samenspraak met Samenlevingsopbouw een visie over thema’s als onvoorwaardelijkheid van rechten, duurzaamheid en solidariteit. 
Daarnaast zetten we sterke praktijk binnen Samenlevingsopbouw op taal om ze te verspreiden naar het brede sociaal werk, beleidsmakers en andere maatschappelijke stakeholders.

Lees meer over de sector Samenlevingsopbouw

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Floris Goethals

Floris Goethals

+32 496 14 23 60
Professionalisering opbouwwerk
Geert Schuermans

Geert Schuermans

+32 492 97 52 86
Politiserend sociaal werk Voorwaardelijkheid van rechten
Klaas Poppe

Klaas Poppe

+32 492 97 52 87
Sociaal werk en duurzaamheid Wonen
Riet Steel

Riet Steel

+32 484 97 52 93
Gebiedsgericht sociaal werk Impactevaluatie
Steven Rommel

Steven Rommel

+32 491 34 41 15
De STEK Politiserend sociaal werk Sociale bescherming