Samenlevingsopbouw

Waarover gaat het?

Iedereen heeft recht op een goeie job, op behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op sociale bescherming, cultuur en ontspanning. Zo staat het in de Belgische Grondwet.

Toch zijn er veel mensen in onze samenleving voor wie een job onbereikbaar is, een kwaliteitsvolle en betaalbare woning enkel een droom blijft en het betalen van de schoolfactuur onhaalbaar.

Buurt- en opbouwwerkers ondersteunen maatschappelijk kwetsbare burgers in hun strijd voor een menswaardig bestaan zonder uitsluiting of achterstelling. Zij werken samen met kwetsbare groepen om hun grondrechten te laten gelden. Samen werken ze aan structurele veranderingen die daarvoor nodig zijn. Samenlevingsopbouw maakt mensen sterker en beweegt politici tot sociaal beleid.

Wat doet SAM?

SAM ondersteunt buurt- en opbouwwerkers en de werking van de sector Samenlevingsopbouw.

Leeraanbod

Op maat van de sector Samenlevingsopbouw ontwikkelen en organiseren wij een beroepsopleiding, cursussen, lezingen, intervisie, praktijkgroepen, e.a.
Komen daarin onder meer aan bod:

  • participatie
  • samenwerken
  • mensen versterken
  • aandachtsgebieden versterken
  • beleidsbeïnvloeding
  • projectmatig werken
Scale/crop

foto Geertje Franssen

Onderzoek en ontwikkeling

SAM voert onderzoek naar de praktijk van buurt- en opbouwwerkers, en ontwikkelt praktijkkaders en werkinstrumenten. Samen met hen brengen we maatschappelijke tendensen in beeld en analyseren we welke rol Samenlevingsopbouw daarin kan spelen.


Inhoudelijke ondersteuning

SAM ondersteunt buurt- en opbouwwerkers bij het opzetten van pilootprojecten en bij beleidswerk inzake thema's als wonen, arbeid, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs. 

 

Informatie en communicatie

SAM ondersteunt de communicatie van de sector Samenlevingsopbouw. Samen met de regionale instituten werken we communicatie-initiatieven uit, zoals de campagne Ieders Stem Telt, e-zine, sociale media, publicaties en e-dossiers.

 

Internationale contacten

SAM is een actieve partner in het European Community Development Network. Daar wisselen we visie, kennis en ervaringen uit met de Europese collega's. We volgen het Europees sociaal beleid op.

 

Lees meer over de sector Samenlevingsopbouw

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Anny Stevens

Anny Stevens

+32 492 97 52 93
Ondersteuning sector Samenlevingsopbouw, thema arbeid
Bernadette Verreth

Bernadette Verreth

+32 492 97 52 91
Ondersteuning communicatie sector Samenlevingsopbouw
Geert Schuermans

Geert Schuermans

+32 492 97 52 86
Ondersteuning communicatie sector Samenlevingsopbouw Studiewerk en redactie
Katleen Vanlerberghe

Katleen Vanlerberghe

+32 476 32 81 87
VTO sector Samenlevingsopbouw
Kirsten Kluppels

Kirsten Kluppels

+32 492 97 52 92
Ondersteuning sector Samenlevingsopbouw, thema onderwijs
Klaas Poppe

Klaas Poppe

+32 492 97 52 87
Ondersteuning sector Samenlevingsopbouw, thema wonen
Kurt De Backer

Kurt De Backer

+32 491 61 07 83
Ondersteuning sector Samenlevingsopbouw, thema maatschappelijke dienstverlening Slachtofferzorg Sociale netwerken
Lies Beunens

Lies Beunens

+32 494 58 30 56
VTO sector Samenlevingsopbouw
Riet Steel

Riet Steel

+32 484 97 52 93
Impactevaluatie Onderzoek en ontwikkeling sector Samenlevingsopbouw
Steven Rommel

Steven Rommel

+32 491 34 41 15
De Stek Onderzoek en ontwikkeling sector Samenlevingsopbouw