Samenlevingsopbouw

Waarover gaat het?

Iedereen heeft grondrechten. In een gezonde woning leven bijvoorbeeld. Naar de dokter kunnen. Kwaliteitsvol onderwijs krijgen. Degelijke werkomstandigheden. 

Toch zijn deze grondrechten voor veel mensen in onze samenleving geen realiteit.

Samenlevingsopbouw staat steeds aan de kant van mensen die het moeilijk hebben. Opbouwwerkers begrijpen de problemen waar mensen tegenaan lopen. Ze werken samen met hen aan tastbare en vernieuwende oplossingen.

Om die oplossingen structureel te verankeren, brengt de sector Samenlevingsopbouw de stem van mensen in een kwetsbare positie tot bij het beleid. Zo streeft de sector naar een menswaardig bestaan voor iedereen. 

(foto Geertje Franssen)

Man tilt kind op in gezellig drukke straat.

Wat doet SAM?

SAM ondersteunt opbouwwerkers en de werking van de sector Samenlevingsopbouw.

Leren en vorming

Op maat van de sector Samenlevingsopbouw ontwikkelen en organiseren wij een beroepsopleiding, cursussen, lezingen, intervisie, praktijkgroepen, e.a. We stippelen samen een leerbeleid uit.
Komen daarin onder meer aan bod:

  • participatie
  • samenwerken
  • mensen versterken
  • aandachtsgebieden versterken
  • beleidsbeïnvloeding
  • projectmatig werken

De onderstaande ondersteuning door SAM wordt in 2020 gedeeltelijk afgebouwd. Lees meer over de veranderingen bij SAM.

Onderzoek en ontwikkeling

SAM voert onderzoek naar de praktijk van opbouwwerkers, en ontwikkelt praktijkkaders en werkinstrumenten. Samen met hen brengen we maatschappelijke tendensen in beeld en analyseren we welke rol Samenlevingsopbouw daarin kan spelen.

 

Inhoudelijke ondersteuning

SAM ondersteunt buurt- en opbouwwerkers bij het opzetten van pilootprojecten en bij beleidswerk inzake thema's als wonen, arbeid, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs. 

 

Informatie en communicatie

SAM ondersteunt de communicatie van de sector Samenlevingsopbouw. Samen met de regionale instituten werken we communicatie-initiatieven uit, zoals de campagne Ieders Stem Telt, e-zine, sociale media, publicaties en e-dossiers.

 

Internationale contacten

SAM is een actieve partner in het European Community Development Network. Daar wisselen we visie, kennis en ervaringen uit met de Europese collega's. We volgen het Europees sociaal beleid op.

 

Lees meer over de sector Samenlevingsopbouw

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Bernadette Verreth

Bernadette Verreth

+32 492 97 52 91
Ondersteuning communicatie sector Samenlevingsopbouw
Geert Schuermans

Geert Schuermans

+32 492 97 52 86
Ondersteuning communicatie sector Samenlevingsopbouw Studiewerk en redactie
Katleen Vanlerberghe

Katleen Vanlerberghe

+32 476 32 81 87
Leren en Vorming sector Samenlevingsopbouw
Klaas Poppe

Klaas Poppe

+32 492 97 52 87
Ondersteuning sector Samenlevingsopbouw, thema wonen
Lies Beunens

Lies Beunens

+32 494 58 30 56
Leren en Vorming sector Samenlevingsopbouw
Riet Steel

Riet Steel

+32 484 97 52 93
Impactevaluatie Onderzoek en ontwikkeling sector Samenlevingsopbouw
Steven Rommel

Steven Rommel

+32 491 34 41 15
De Stek Onderzoek en ontwikkeling sector Samenlevingsopbouw