Sociaal werk in transitie: SAM doet aanbevelingen voor het beleid

20 mei 2019

Het sociaal werk is in transitie. Het welzijnslandschap kende de jongste jaren ingrijpende hervormingen. Die plaatsen praktijkwerkers en organisaties voor grote nieuwe uitdagingen.

Vanuit het werkveld krijgen we verontrustende signalen. Praktijkwerkers wijzen op de gevolgen voor maatschappelijk kwetsbare burgers en voor de uitvoering van hun werk.

SAM formuleert daarom concrete aanbevelingen voor Vlaamse en federale beleidsmakers. We belichten vier aspecten, gelinkt aan vier tendensen van de voorbije jaren:

  • het beroepsgeheim
  • vermaatschappelijking
  • het Geïntegreerd Breed Onthaal
  • digitalisering
Maak kennis met onze aanbevelingen voor het Vlaamse en federale beleid