Toolbox Karaat

Met Karaat willen we jou de tools in handen geven om een onlinehulpaanbod te ontwikkelen met als eerste toetssteen een betere dienst-, hulp-, en zorgverlening.

Start je met onlinehulp of heb je al ervaring? Karaat helpt je om:

  • Te reflecteren over kwaliteit van onlinehulp
  • Elementen van kwaliteit van onlinehulp bespreekbaar te maken in je welzijns- of zorgorganisatie.
  • Duidelijke spelregels te formuleren voor het gebruik van verschillende online tools in je team of organisatie.
  • Aanbevelingen te doen voor het verbeteren van de kwaliteit van onlinehulp.
Uitgever:
SAM & Arteveldehogeschool – opleiding Bachelor Sociaal Werk
Publicatiedatum:
2019
Prijs:
€16.00

Bestelformulier

Mijn gegevens:
Leveringsadres:
Facturatieadres:

Wij rekenen verzendkosten aan tegen BPost-tarieven.

SAM, steunpunt Mens en Samenleving respecteert je privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heb je  het recht op o.a. inzage en verwijdering van je gegevens bij het eerste verzoek. We geven je persoonlijke gegevens nooit aan derden door.