Reach Out! Praktijkboek voor outreachend werken

Steeds meer dienst-, hulp- en zorgverleners verlaten hun bureaus om buiten de muren van de organisatie met de meest kwetsbare mensen aan de slag te gaan.

Deze manier van werken vinden we terug in het algemeen welzijnswerk, het jeugd(welzijns)werk, de geestelijke gezondheidszorg, de verenigingen waar armen het woord nemen, samenlevingsopbouw, de drughulpverlening, de OCMW's, de dienstverlening vanuit steden en gemeenten, enz.

Wat is outreach ? Wat moet de outreacher kunnen? Welk mandaat heeft hij? Hoe kan hij dat in de praktijk brengen? Het boek is een inspiratiebron en leidraad voor elke beginnende en geroutineerde outreachwerker.

Sandra Beelen, Jessica De Maeyer, Cis Dewaele, Hans Grymonprez , Carmen Mathijssen
Uitgever:
Lannoo
Publicatiedatum:
2014
Prijs:
€24.99