Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk

Nu Twitter en Facebook hoogtij vieren en e-mail en chat communicatietoppers zijn, zoekt het sociaal werk hoe onlinehulp kan worden ingezet. Want niet alle smileys lachen. Cliënten surfen massaal naar mogelijkheden. Vaak anoniem worden snel en krachtig hulpkreten verwoord. Dankzij de afstand en met enkel tekens op een scherm wordt nabijheid en ondersteuning gezocht. Die afstand zorgt voor mogelijkheden maar ook voor twijfel, onmacht en aarzeling bij de hulpverleners.

Welke onlinehulpvormen worden aangeboden? Hoe verhoudt onlinehulp zich ten aanzien van een ander hulpaanbod? Welke doelgroep wordt met onlinehulp bereikt? Wat zijn voordelen van onlinehulp? Welke combinatie van hulp- en dienstverlening wordt mogelijk? Wat zijn de grenzen van onlinehulp? Welke competenties vergt onlinehulp? En hoe wordt onlinehulp geïmplementeerd?

De auteurs behandelen alle e-hulpvormen en focussen specifiek op chathulp. Dankzij de ervaring in het OHUP is de voorbije jaren daarrond immers de grootste knowhow ontwikkeld.

Philippe Bocklandt
Uitgever:
Acco
Publicatiedatum:
2011
Prijs:
€39.25