NAH 5. Een niet aangeboren hersenletsel. Terug naar huis

Deze brochure focust op de periode waarin een persoon terug naar huis keert na een ziekenhuis- of revalidatiefase. Bij de terugkeer naar huis staat de persoon met NAH samen met zijn gezin, familie, vrienden en betrokken professionele hulpverleners (huisarts, thuiszorgdienst, paramedici, ...) voor een nieuwe uitdaging. Tijdens de ziekenhuis- en revalidatieperiode is vaak alles gericht op het lichamelijke herstel. Bij de thuiskomst worden ook de minder zichtbare gevolgen van het hersenletsel duidelijker.

Personen met NAH worden dan geconfronteerd met allerlei dingen die ze niet begrijpen, die ze niet meer kunnen. Verwerking, aanpassing, leren omgaan met de veranderde gezinssituatie komt centraal te staan. De nood aan informatie en steun is vaak groot.

Deze brochure richt zich in de eerste plaats naar personen met NAH én hun gezinsleden (partner, ouders, kinderen, broers/ zussen) maar is wellicht ook nuttig voor professionele hulpverleners en andere betrokkenen. De aangekaarte aspecten kunnen dienen als wegwijzer en een soort checklist.

De papieren versie is te verkrijgen bij SIG vzw, info@sig-net.be, waar je deze mag ophalen of toegestuurd krijgt tegen portkosten. 

Annie Crombez, Bieke De Roo, Engelien Lannoo, Greet Van Mechelen, Marc Van Weddingen, Nathalie Ansoms
Uitgever:
SAM (voorheen SEN)
Publicatiedatum:
2015
Prijs:
€0.00