NAH 4. Een niet aangeboren hersenletsel. Terug naar werk

Deze brochure is geschreven voor een ruim publiek ‘op de weg naar werk’ van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bedoeling is hen ‘op die weg’ een kader te geven, te doen nadenken over de ondersteuning van mensen met NAH én daartoe concrete handvatten te geven. Iedere situatie is anders en het zoeken naar een passende tewerkstelling, al dan niet betaald, blijft een proces. Hou vooral rekening met de specifieke cliënt of werknemer die voor je staat.

De papieren versie is te verkrijgen bij SIG vzw, info@sig-net.be, waar je deze mag ophalen of toegestuurd krijgt tegen portkosten. 

Annie Crombez, Bieke De Roo, Engelien Lannoo, Greet Van Mechelen, Marc Van Weddingen, Nathalie Ansoms
Uitgever:
SAM (voorheen SEN)
Publicatiedatum:
2015
Prijs:
€0.00