NAH 3. Een niet aangeboren hersenletsel. Terug naar school

Wanneer een kind of jongere plots een hersenletsel oploopt, staat de wereld even stil. Ouders, broers, zussen, leerkrachten ... allen zijn hierbij nauw betrokken en zitten met heel wat vragen. Wat zijn de gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Wat betekent dit voor mijn kind? Is alles opgelost na ontslag uit het ziekenhuis? Waar kunnen we terecht? Kan mijn kind gewoon terug naar school? Hoe gaan we hiermee om in ons gezin? Moet ik als leerkracht ergens speciaal op letten?

Deze brochure is bedoeld voor de naaste familie van kinderen en jongeren (verder ‘kinderen’ genoemd) met NAH, en voor leerkrachten en medewerkers van centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). Ze geeft uitleg over NAH en de mogelijke gevolgen ervan voor deze jonge mensen en hun omgeving.

De papieren versie is te verkrijgen bij SIG vzw, info@sig-net.be, waar je deze mag ophalen of toegestuurd krijgt tegen portkosten. 

Annie Crombez, Bieke De Roo, Engelien Lannoo, Greet Van Mechelen, Marc Van Weddingen, Nathalie Ansoms
Uitgever:
SAM (voorheen SEN)
Publicatiedatum:
2015
Prijs:
€0.00