Inventarisatie van literatuur en onderzoek aangaande de gevolgen van NAH bij kinderen en jongeren

Een literatuurstudie van het onderzoek naar de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel bij kinderen en jongeren.

Enerzijds richt het rapport zich hierbij op epidemiologisch onderzoek, anderzijds op outcome-studies. Het rapport richt zich vooral op de vraag welke noden en methodologische tekorten er in het huidige onderzoek naar de gevolgen van NAH bij kinderen en jongeren bestaan.

Heidi Wouters, Natalie Ansoms, Beni Kerkhofs
Uitgever:
SAM (voorheen SEN)
Publicatiedatum:
2011