Image
Brochure

De identiteit van het opbouwwerk

Sociale inclusie

'Wij zijn SAAMO'

SAAMO  ondersteunt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie om samen met hen te ijveren voor een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. De missie, het referentiekader en het waardekader beschrijven samen de identiteit van de sector.

Bekijk ook het leeraanbod van SAM voor het opbouwwerk

Uitgever:
SAM en SAAMO
Publicatiedatum:
2023
Prijs:
€0.00