Brugfiguren in landelijke context. Inspiratieboek

Dit brugcahier is de neerslag van een welzijnsproject in een landelijke context. Het is opgesplitst in twee delen. Dit eerste cahier, het inspiratieboek, biedt een theoretisch houvast.

Nancy Van Landegem
Uitgever:
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Publicatiedatum:
2018