Werken in en met vertrouwen: hoe doe je dat?

15 mei 2023

Werken in en met vertrouwen hoort bij de opdracht van elke sociale professional. Wie werkt met mensen in een kwetsbare situatie, heeft de morele taak om aandacht te geven en beschikbaar te zijn. Maar wat houdt dat dan in, die zoektocht naar vertrouwen?

 

6 inzichten voor sociale professionals met een oog voor hun ethische opdracht

In de tekst 'Vertrouwen: een complex en kwetsbaar begrip' werkt SAM-medewerker Tomas Serrien 6 inzichten uit die sociale professionals kunnen helpen bij hun ethische opdracht.

1. Leer kwetsbaarheid zien

Sommige cliënten laten hun kwetsbaarheid openlijk zien via hun taalgebruik of hun gedragingen. Anderen blijven zwijgzaam en verscholen. Wees daar alert voor. 

2. Besef dat je vertrouwen moet verdienen

Vertrouwen verdienen is een proces. Je bouwt vertrouwen langzaam op en je moet er steeds zorg voor dragen. De vertrouwensrelatie kan al na één slechte ervaring blijvend aangetast worden.

3. De zoektocht naar vertrouwen is wederzijds

Ook jij hebt een veilige werkomgeving nodig. Als de cliënt jou niet vertrouwt, houdt dit risico’s voor jou in.  

4. Benader elke persoon op een unieke manier

Benader elke persoon op een unieke manier. Vertrek niet vanuit etiketten als 'de psychisch kwetsbare', 'de dakloze', 'de jongere'. Zo vermijd je vastgeroeste vooroordelen. 

5. Wees transparant over je eigen positie en mandaat

Leg duidelijk uit wat je wel of niet kan betekenen voor de cliënt. Wat is je opdracht? Heb je rapportageplicht? Waar ben je vooral niet te vertrouwen? Je intenties verduidelijken geeft houvast aan je cliënt. 

6. Leer erkenning geven aan kwetsbaarheid

Een kwetsbare persoon die naar vertrouwen zoekt, wil meestal geen advies, tenzij die er expliciet naar vraagt. Advies is dus vaak niet het eerste wat van jou verwacht wordt. Aandacht en betrokkenheid is het beste geschenk dat je kan geven. Stel vragen, luister en observeer. Er zit een enorme kracht in de stille en onopvallende aanwezigheid bij diegene die zich kwetsbaar voelt. 

Werken in vertrouwen: tips

In de videoreeks 'Verontrusting in de zorg en de hulpverlening geeft SAM-medewerker Kris Stas meer tips om in vertrouwen te werken. Klik op de links hieronder om de video's te bekijken.

Inzicht in beroepsethiek

Ben je op zoek naar meer informatie over beroepsethiek en beroepsgeheim? Op onze website vind je nieuws, activiteiten en publicaties rond het onderwerp.

Vertrouwen: een complex en kwetsbaar begrip