Gratis webinar 'sociaal werk en de vaccinatiecampagne'

19 april 2021
vaccinatie

Hoe zit de vaccinatiestrategie in elkaar voor mensen in een kwetsbare positie?
Welke mogelijkheden zijn er om samen te werken op het terrein?
Wat is de rol van de populatiemanagers?
Welke rol heb je als sociaal werker in het informeren en motiveren van burgers? 

Over de vaccinatiecampagne leven veel vragen bij sociale werkers op het terrein. VIVEL, SAM, het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede en VVSG geven je heel wat antwoorden tijdens het gratis webinar ‘Sociaal werk en de vaccinatiecampagne’, op dinsdagnamiddag 27 april.

Lees meer op de website van Vivel