Toegang tot sociale huur

10 mei 2021
woningblokken

Het belang van een rechtvaardig toewijzingssysteem

Sociale huur is de manier bij uitstek om te zorgen voor de meest volwaardige woonloplossing. Maar alles staat of valt met een rechtvaardig toegangssysteem. Hoe staat het daarmee in Vlaanderen? Daarover ging het webinar 'Toegang tot sociale huur' op 27 april.

Acht stellingen legden we voor aan de deelnemers van dat druk bijgewoonde webinar (een gezamenlijke organisatie van  het Vlaams Huurdersplatform en SAM). We zetten ze hieronder op een rij.
Hoe zou jij stemmen? Eens of oneens? In het verslag van het webinar krijg je de resultaten van de poll. En uiteraard vind je in dat document ook de samenvatting van de inhoudelijke bespreking.

Dit zijn de acht stellingen uit de poll:

  1. De huidige toewijzingssystemen zijn te complex
  2. Er is vandaag een grote schaarste aan sociale huurwoningen.
  3. Lokale besturen moeten meer greep krijgen op de toewijzing van sociale huurwoningen in hun stad of gemeente.
  4. Het SVK-puntensysteem moet behouden blijven voor een aanzienlijk deel van de toewijzingen.
  5. In een nieuw toewijzingssysteem moeten er meer toewijzingen gebeuren op basis van kwetsbarheid en acute woonnood dan vandaag.
  6. In een nieuw systeem moet de meerderheid van de toewijzingen gebeuren op basis van de chronologie van inschrijven.
  7. In een nieuw systeem moet lokale binding een belangrijk criterium zijn om sociale huurwoningen toe te wijzen.
  8. Wie een toewijzing krijgt wegens acute woonnood moet verplicht kunnen worden om begeleiding te volgen.

Wil je lokaal de rechtvaardige toegang tot sociale huur op de gesprekstafel brengen? Met onze debatnota kom je goed gedocumenteerd voor de dag. Daarin hebben we de belangrijkste feiten gebundeld.

Wil je het hele webinar of stukken eruit herbekijken? We hebben de opname op YouTube gezet.

Bekijk de opname

Lees ook het artikel op Sociaal.Net naar aanleiding van dit webinar: ‘Hervorming sociale huur duwt mensen in handen van huisjesmelkers’ (18 mei 2021)

Download het verslag van het webinar
Download de debatnota 'Toegang tot sociale huur'