Slimme invorderingspraktijk: stuiting van verjaring door vrijwillige betaling

22 maart 2022
kalenderblaadjes - verjaring

Vraag aan de helpdesk

De juridische helpdesk van SAM geeft advies op maat aan budget- en schuldhulpverleners. We behandelen hier regelmatig een vraag die we voorgelegd kregen.

Deze week: een incassobureau meldt zich aan bij jouw cliënt wiens loon wordt ingehouden als gevolg van een loonoverdracht. De totale schuld bedraagt ongeveer 25000 euro. Ondanks de grote inhoudingen op het loon komt het incassobureau thuis langs bij de cliënt. Het bureau dringt aan op een extra afbetaling van 500 euro.

De cliënt betaalt 500 euro cash en krijgt een ontvangstbewijs. De invorderaar laat hem verder met rust, maar de cliënt voelt zich behoorlijk geïntimideerd. Zijn deze praktijken wettelijk toegestaan?

Ons antwoord

Waarom doet het incassobureau de moeite om bij de cliënt langs te gaan terwijl er een loonoverdracht loopt? Daarvoor moeten we een antwoord geven op de vraag of het niet protesteren tegen een loonoverdracht gelijk staat aan een ‘vrijwillige’ betaling of een erkenning van de schuld.

“De erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar of de bezitter gedaan, stuit de verjaring.”  (Art. 2248 Burgerlijk Wetboek)

Volgens sommige rechtspraak en rechtsleer staat het niet protesteren tegen een loonoverdracht wel gelijk aan een erkenning van de schuld, volgens andere rechtspraak en rechtsleer niet.

De verjaringstermijn wordt gestuit:

 •        als de schuldenaar een schulderkenning ondertekent
 •        als de schuldenaar een afbetalingsvoorstel (geen betwisting) doet
 •        als de schuldenaar een (niet betwist) deel van de schuld betaalt
 •        als de schuldeiser de schuldenaar dagvaardt
 •        als de schuldeiser (via een gerechtsdeurwaarder) een bevel tot betalen stuurt
 •        als de schuldeiser (via een gerechtsdeurwaarder) beslag legt.

In het voorbeeld werd de verjaring van de hoofdschuld dus gestuit door de 500 euro cash te betalen. Dat betekent niet dat er geen verzet tegen de loonoverdracht meer mogelijk is of dat je de kosten en interesten niet meer kan betwisten. Kijk de schuld dus goed na en reken de betaling toe op de hoofdsom. Lees ook Wat kijk je zeker na bij een consumentenkrediet?

Kortom – de schuld was waarschijnlijk bijna verjaard. Door de ‘vrijwillige’ betaling van 500 euro begint er zonder twijfel een nieuwe verjaringstermijn te lopen. 

​Daarnaast is het niet illegaal om bij iemand langs te gaan om een betaling te vragen. Bij de minnelijke invordering moeten wel bepaalde regels nageleefd worden. De schuldeiser, of de organisatie die in zijn plaats invordert (een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat), mag het privéleven niet verstoren. Hij mag ook geen informatie geven die misleidend is of de schuldenaar in verwarring kan brengen.

De volgende handelingen zijn verboden:

 • Onjuiste juridische bedreigingen uiten of onjuiste informatie geven over de gevolgen als iemand niet betaalt. Bijvoorbeeld: “Als je niet betaalt, zullen jouw goederen verkocht worden.”
 • Verwarring creëren over wie de schuld minnelijk invordert. Bijvoorbeeld: ‘pro Justitia’ op een brief vermelden, zodat het lijkt alsof het om een brief van de rechtbank gaat.
 • Op de briefomslag vermelden dat het om onbetaalde schulden gaat.
 • De buren, familie of werkgever contacteren. Er mag geen informatie over de financiële situatie, zoals loonfiches, opgevraagd worden bij anderen.
 • Iemand anders, bijvoorbeeld familie, aanspreken om de schuld te betalen. Opgelet - bewarend beslag onder derden of een overdracht van schuldvordering kan wel.
 • Eisen om een wisselbrief, een schuldbekentenis of een schuldoverdracht te tekenen. Je bent nooit verplicht om daarmee akkoord te gaan.   
 • De schuldenaar blijven lastigvallen als hij uitdrukkelijk en gemotiveerd laat weten dat hij niet akkoord gaat met de schuld.
 • Tussen 22uur ’s avonds en 8 uur ’s ochtends langskomen of telefonisch contact opnemen.
 • Bedragen vragen die niet vermeld staan in de wet of in de oorspronkelijke overeenkomst.

 

 

(Foto Claudio Schwarz viaUnsplash)