De 'samenwerkingsverbanden zorg' Vlaams gelanceerd

12 oktober 2023
presentatie door Kristin Nuyts van SAM, tijdens de kick-off

Op 5 oktober werden de ‘samenwerkingsverbanden zorg’ officieel gelanceerd tijdens een startmoment in Brussel.  SAM ondersteunt de casemanagers zorg in die samenwerkingsnetwerken.

De ‘samenwerkingsverbanden zorg’ zijn intersectorale netwerken waarin een welzijnspartner (CAW, OCMW of dienst maatschappelijk werk van een ziekenfonds), een GGZ-partner en een VAPH-partner de rol van ‘casemanager zorg’ opnemen. Het departement Zorg mandateert deze samenwerkingsverbanden.

De casemanager zorg werkt samen met een casemanager werk. Samen begeleiden ze werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale problematieken (ook CMPPS-problematiek genoemd). Ze helpen drempels naar de arbeidsmarkt weg te werken.

Het gaat om tijdelijke, maar intensieve,  geïntegreerde werk- én zorg/welzijnstrajecten. Daarbij wordt resoluut ingezet op een herstelgerichte benadering. De casemanagers begeleiden de werkzoekenden naar en op de werkvloer, maar ook op het vlak van zorg en welzijn.

Bedoeling is dat de deelnemers in de toekomst betaald aan de slag kunnen (met of zonder ondersteuning) in het reguliere economisch circuit of in het sociaal economisch circuit. Als na het begeleidingstraject geëvalueerd wordt dat betaalde arbeid toch niet aan de orde is, wordt geschakeld naar welzijnstrajecten.

Wat is er nieuw?

De verweven samenwerking tussen werk en zorg is niet nieuw: het eerste werk-zorgdecreet dateert van 2018.  Maar het decreet en de samenwerkingsmodaliteiten zijn intussen bijgestuurd. Dat leidde onder meer tot de afstemming van de casemanagers zorg in een nieuw samenwerkingsverband zorg. Op 1 juli 2023 ging het nieuwe werk-zorgdecreet van kracht. De voorbije maanden werd in elke werk-zorgregio een samenwerkingsverband zorg geïnstalleerd.

Op 5 oktober vond op Vlaams niveau het ‘officiële’ startmoment van deze samenwerkingsverbanden plaats.
Het departement Zorg lichtte het regelgevend kader toe, regio Vlaams-Brabant stelde voor hoe zij het in de praktijk aanpakten, en SAM stelde zijn verdere ondersteuningsproject voor.  Er was veel ruimte voor dialoog en uitwisseling. Met een mooie opkomst en een goede vibe kunnen de samenwerkingsverbanden nu overal in de praktijk verder uitgebouwd worden.

Ondersteuning voor de casemanagers

De ondersteuning die SAM tijdens het vorige decreet bood aan de casemanagers zorg, zetten we voort:

  • SAM ontwikkelt onder meer leeractiviteiten en kennisproducten.
  • Voor de praktische uitvoering van het nieuwe decreet lanceerden we op het startmoment het nieuwe ‘Draaiboek voor casemanagers zorg’.
  • SAM onderhoudt ook het online platform ‘Teams Casemanagers Zorg’.
  • Vanuit de praktijkondersteuning leggen we de brug naar het beleidsniveau. We bundelen praktijkknelpunten en zetten in op constructief kritisch dialoog met de betrokken overheden.

Het project kadert in het werk-zorgdecreet en wordt gefinancierd door het departement Zorg.

Download het Draaiboek casemanagers Zorg 2023
Download de visienota
Download
Werk-zorg-activeringstrajecten vanuit een kracht- en herstelgerichte visie.
Download de inspiratienota: Wat is casemanagement?