Bevraging wijst de weg voor GBO-leeraanbod 2022-2023

22 december 2021
samenwerken -  rond de tafel

In het najaar 2021 stuurde SAM een bevraging naar de verschillende GBO-samenwerkingsverbanden in Vlaanderen. We polsten daarmee naar de ervaringen en leernoden bij coördinatoren, middenkader en praktijkwerkers van OCMW, DMW en CAW (de kernactoren van de GBO-samenwerkingsverbanden).

We vatten hier de meest opvallende tendensen samen. En we vertellen hoe SAM aan de vragen tegemoet wil komen.

Op organisatieniveau waren de OCMW-medewerkers (59,51%) in de meerderheid bij de respondenten. Ook opvallend is dat 56,25% van de respondenten al langer dan twaalf maanden ervaring hebben in een samenwerkingsverband GBO.

Welke leernoden zijn er?

De respondenten blijken het concept GBO voldoende tot (heel) goed te beheersen. Wel zijn er nog wat extra leernoden voor de thema’s ’het overzicht behouden’, ‘de continuïteit bewaren’ en ‘de functies en werkingsprincipes omzetten in de praktijk van het samenwerkingsverband’. Zoals vermeld zijn de medewerkers met veel GBO-ervaring wel oververtegenwoordigd bij de respondenten.

Per ‘kernactor’ (OCMW, DMW, CAW) zien we ook specifieke leernoden. Zo hebben CAW-medewerkers meer nood om ’samen te werken aan een gedeeld begrippenkader’. Bij lokale besturen zien we meer vraag naar kennis over GDPR. OCMW, lokale besturen en DMW willen bijleren over outreachend werken en samenwerken met de nulde lijn.

Vooral de coördinatoren vinden een online community voor deze noden een goed middel. Bijvoorbeeld om een overzicht te delen van de GBO-samenwerkingsverbanden, en de werkinstrumenten die deze samenwerkingsverbanden gebruiken. Daarnaast is het volgens de respondenten belangrijk dat de verschillende kernactoren (en andere lokale actoren) elkaars werking beter leren kennen.

We stellen ook vast dat de verwachtingen breder zijn dan enkel ‘kennis verwerven’ over bepaalde thema’s. De respondenten blijken veeleer op zoek naar manieren om de GBO-functies en werkingsprincipes binnen het onthaaltraject te vertalen naar hun eigen samenwerkingsverband. Informele leervormen zoals uitwisseling krijgen dan ook de voorkeur.

Wat biedt SAM?

Op basis van deze resultaten beslist SAM om in 2022-2023 vier onderdelen aan te bieden voor GBO-samenwerkingsverbanden:

  • Een online community voor coördinatoren: de focus ligt op uitwisselen van materialen, instrumenten, draaiboeken enz. tussen samenwerkingsverbanden GBO in Vlaanderen en Brussel.
  • Lerende netwerken per provincie. Doel: op lokaal niveau expertise delen en uitwisselen over casussen, werkingen, … GBO-samenwerkingsverbanden per provincie leren elkaar beter kennen, waardoor de drempel om contact te leggen en uit te wisselen verkleint.
  • Basiscursussen over de onthaalopdracht en hoe we die omzetten naar onze eigen werking en ons GBO-samenwerkingsverband.
  • Een GBO-trefdag voor elke medewerker die betrokken is bij GBO: praktijkwerkers, middenkader en coördinatoren. De focus ligt op kennismaking, uitwisseling en terugkoppeling van GBO-praktijken.

 

De uitgebreide analyse van de bevraging is op aanvraag verkrijgbaar. Neem contact op met Lifa Ouald Chaib

 

 

(Foto Hebi B via Pixabay)