Minister Beke zet het mes in SAM

14 november 2019
sam motief

Op vrijdag 8 november verscheen de beleidsnota van de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, waarin SAM uitdrukkelijk genoemd wordt. In die beleidsnota staat dat SAM verder ondersteund wordt maar heel wat beperkter.

Tijdens een gesprek met minister Beke en de administratie kregen we op 13 november te horen wat ‘heel wat beperkter’ betekent. De overheid plant voor SAM een besparing van 1.000.000 euro. Dat is maar liefst 27 procent van ons budget. Bovendien gaat deze enorme ingreep al in vanaf januari 2020. Binnen minder dan twee maanden dus en dat zonder enige vorm van voorafgaand overleg. Het hoeft geen betoog dat deze boodschap keihard aankomt.

De minister beweert ervoor te kiezen om te besparen op bovenliggende structuren zodat hij kan investeren in initiatieven op het terrein. Dit is een van de basisprincipes van het regeerakkoord. Het is echter de vraag of deze redenering steekhoudt. Zo’n immense besparing op SAM heeft immers een directe impact op het werkveld en dus ook op mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

De ondersteuning die SAM vandaag biedt aan straathoekwerkers, opbouwwerkers, schuldbemiddelaars, sociale professionals in de CAW’s en in de jeugdhulp, en ondersteuners van mensen met een handicap zal beperkt worden of in sommige gevallen zelfs helemaal verdwijnen.

Het is tot op vandaag niet duidelijk welke van deze groepen aan ondersteuning zal inboeten.

Aan de besparingen zijn op dit moment immers nog geen inhoudelijke keuzes gekoppeld. Die keuzes moeten de volgende weken gemaakt worden in dialoog met administratie en kabinet WVG. De besparingen gaan in vanaf januari 2020. Het kabinet bekijkt de volgende dagen hoe en met welke timing het kerntakendebat met SAM gevoerd zal worden. Doel is de kerntaken scherper te verwoorden en te bekijken welke opdrachten SAM in de toekomst wel of niet moet opnemen.

Hoe kan jij ons daarbij helpen? Wij willen de noden van het werkveld in dit debat inbrengen. SAM plant op 28/11 (Antwerpen), 2/12 (Gent) en 12/12 (Brussel) rondetafels om deze noden in kaart te brengen. Schrijf je dus zeker in!