SAM in 2020: de impact van de besparingen

13 januari 2020
visual SAM

SAM staat dit jaar voor belangrijke veranderingen.  Een aantal  thema’s en werkingsonderdelen nemen we in 2020 niet meer op, een aantal werkingsonderdelen wordt verminderd.

Eind november besliste minister Beke om de subsidies voor SAM vanaf 2020 met 1 miljoen euro te verminderen. SAM verliest daardoor 27 procent van zijn budget. Een zware financiële aderlating die ook een grote impact zal hebben op de inhoudelijke werking van onze organisatie.

De voorbije weken hebben we in overleg met het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de betrokken administraties  de werking van SAM voor 2020 heronderhandeld. Daarbij is enerzijds rekening gehouden met de prioriteiten van de Vlaamse overheid, anderzijds hebben we getracht de noden van het werkveld een plaats gegeven.

Op dit moment hebben we een akkoord voor de werking 2020. Een aantal  thema’s en werkingsonderdelen nemen we in 2020 niet meer op, een aantal werkingsonderdelen wordt verminderd. De onderhandelingen over de werking 2021-2025 starten eerstdaags. De definitieve contouren daarvan zullen eind april duidelijk zijn.

In de komende weken zullen SAM-medewerkers contact opnemen met alle belanghebbenden om te bespreken hoe we omgaan met de aangegane engagementen. Waar van toepassing bekijken we hoe de werkingen die dit jaar verdwijnen worden afgerond, en hoe we opgebouwde expertise voor de toekomst valoriseren.

Intussen zijn we volop bezig om SAM opnieuw vorm te geven in een afgeslankte versie, zodat we de komende jaren een betekenisvolle rol kunnen blijven spelen voor sociaal werkers en hun organisaties.

We houden je zeker op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Heb je intussen vragen? Neem gerust contact op met directie@samvzw.be.