Regionale netwerken autisme

09 mei 2019
netwerk-puzzelstukjees

Vlaanderen gaat investeren in regionale netwerken autisme. SAM zal die netwerken coördineren. Dat maakte Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen bekend. Het initiatief kadert in het Vlaams Actieplan Autisme.
De netwerken moeten meer samenwerking opleveren, efficiëntere doorverwijzing, en kennisuitwisseling. Het doel is om op die manier de zorg toegankelijker te maken voor mensen met autisme.Voor de operationalisering van de netwerken wordt SAM ingeschakeld.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen bestelde onderzoek naar dergelijke netwerken. Dat is intussen afgerond. De acties die eruit voortvloeien maken deel uit van het Vlaams Actieplan Autisme. Dat vertrekt van de visie dat mensen met autisme moeten kunnen meedraaien in het leven van elke dag.

In navolging van  de oproep Academische Werkplaats Autisme zijn intussen ook zes projecten geselecteerd. 

De Referentiecentra Autisme worden versterkt, ook in aanbod voor volwassenen.