Blended hulp uitbouwen: projectoproep van Flanders Care

12 maart 2020

Wil jouw organisatie aan de slag met blended hulpverlening? Dan kan de nieuwe incentive van Flanders' Care een welkome ondersteuning bieden.

Met de projectoproep wil Flanders' Care organisaties helpen om blended hulp uit te bouwen. ‘Blended hulp’ is een doordachte combinatie van online en face-to-face hulpverlening.

Wie geselecteerd wordt, krijgt een financiële ondersteuning, begeleiding op maat, en intervisie. SAM werkt mee aan de begeleiding en de intervisie, in samenwerking met het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen en het Steunpunt Geestelijk Gezondheid.

Lees hier alles over de doelstellingen, de criteria en de procedure