Praktijkwerker? Vul onze enquête in

18 december 2019
enquête

Onze reeks rondetafelgesprekken met professionals is afgerond. Maar onze online enquête blijft doorlopen tot 10 januari 2020. Ben je praktijkwerker in een van onderstaande sectoren en nam je niet deel aan onze rondetafelgesprekken? Vul dan hier onze vragenlijst in

Zo help je ons om onze werking de komende jaren af te stemmen op jouw noden. En om signalen uit het werkveld in te brengen in de gesprekken die we momenteel voeren met de overheid.

We richten ons in eerste instantie naar mensen die werken in:

  • het algemeen welzijnswerk
  • samenlevingsopbouw
  • de jeugdhulp
  • het straathoekwerk
  • schuldhulpverlening
  • medewerkers betrokken bij de hulp voor en ondersteuning van mensen met een handicap.

Hartelijk dank aan de 158 bevlogen sociaal werkers die zich inschreven voor onze rondetafelgesprekken. Het was enthousiasmerend en vooral ook verrijkend om jullie ervaringen te horen. Het leverde ons massa's interessante bevindingen op. We verwerken dat materiaal verder in de loop van januari. Deelnemers krijgen een bundeling van de resultaten toegestuurd.

.