Outreachend begeleiden naar werk

30 juni 2020
groep gesprek tafel

SAM heeft heel wat knowhow rond outreachend werken. Vanuit die expertise werken we samen met Hefboom. Deze vzw organiseert in opdracht van het Europees Sociaal Fonds (ESF) een overkoepelend lerend netwerk voor ESF-gesubsidieerde projecten ‘outreach en activering’.

Deze projecten begeleiden mensen die moeilijk aan werk komen naar werk of opleiding. SAM ondersteunt een aantal van deze projecten met intervisies. Die zijn deze week van start gegaan. SAM begeleidt ook het job shadowing initiatief, waarbij professionals een dag in een andere werking meedraaien en daarover in groep in gesprek gaan (foto).

Meer over het thema 'outreachend werken' bij SAM

(foto: Blinkout)