‘JustRestart’: leer werken met het nieuwe platform voor collectieve schuldenregeling

04 mei 2023

Op 1 juni 2023 treedt het nieuwe digitale platform voor de behandeling van de dossiers collectieve schuldenregeling in werking, ‘JustRestart’. Dit centraal register bevat alle gegevens en alle stukken die betrekking hebben op de procedure van een collectieve schuldenregeling.

Naar aanleiding van de lancering van ‘JustRestart’ organiseren de beheerders van dit register, de balies van advocaten, twee gratis opleidingen.

Opleidingen voor key-users

LET OP: Het is de bedoeling dat er zich per opleiding slechts één, of ten hoogste twee, zogenaamde key-user per organisatie inschrijft. Deze key-users zijn nadien binnen hun organisatie voor hun collega’s het aanspreekpunt over de werking en het gebruik van het register. Informeer je dus best eerst binnen je organisatie of iemand zich al heeft ingeschreven voor de opleiding en stem eerst onderling af voordat je je zou inschrijven.

De opleidingen worden ook opgenomen en zullen nadien beschikbaar gesteld worden op de website van het register zelf.

‘JustRestart’ gebruiken als schuldeiser

Op dinsdag 9 mei van 9u30 tot 11u30 gaat de opleiding door over het gebruik van het register als schuldeiser en dit online via MSTeams. Als rechtspersoon zullen OCMW’s en CAW’s verplicht gebruik moeten maken van het register…

  • om schuldvorderingen in te dienen,
  • om kennis te krijgen van een voorstel tot aanzuiveringsregeling,
  • om hier al dan niet mee akkoord te gaan,
  • enzovoort

Hieraan neemt dus best iemand van de financiële dienst deel.

Schrijf je in

 

‘JustRestart’ gebruiken als schuldhulpverlener of schuldbemiddelaar

Op donderdag 11 mei van 9u tot 13u gaat de opleiding online door via ZOOM. Deze opleiding zal uit 2 grote delen bestaan:

  1. Hoe een verzoekschrift indienen via het register aan de hand van een toelichting en een oefening
  2. Het gebruik van het register wanneer men aangesteld is als schuldbemiddelaar voor een collectieve schuldenregeling.

Schrijf je in