Open brief: internet als basisrecht

09 september 2020
wifi en netwerk icoontjes

Herzie het sociaal tarief voor telecom. Dat vraagt de Taskforce e-Inclusie van Mediawijs samen met SAM aan de federale regering, in een open brief.

Voor wie niet online kan, wordt de toegang tot essentiële dienstverlening steeds moeilijker. De COVID-19-crisis maakt meer dan ooit duidelijk: digitale toegang is broodnodig, maar niet vanzelfsprekend:

  • In 2019 had 10 procent van de Belgische bevolking geen toegang tot internet thuis
  • 1 op 3 Belgen (32%) heeft slechts lage digitale basisvaardigheden.

Zo ontstaat een maatschappij op twee niveaus. Het is belangrijk de toegang tot het internet te beschouwen als een basisrecht voor iedere burger.

De Taskforce e-Inclusie van Mediawijs en SAM vragen daarom om het sociaal tarief voor telecom te herzien:

  1. Herzie de voorwaarden om recht te hebben op het sociaal tarief.
  2. Ken het sociaal tarief automatisch toe, zoals dat al gebeurt voor gas, elektriciteit en water. 
  3. Verhoog de tussenkomst, rekening houdend met het aantal gezinsleden. 
  4. Bied een eenmalige tussenkomst voor de installatie van internet in de woning.
  5. Vrijwaar de toegang tot het internet tijdens een periode van schuldhulpverlening.

De open brief verschijnt naar aanleiding van de week van de (digitale) geletterdheid, van 7 tot 11 september.

Lees de volledige tekst van de open brief

 

(foto: Unsplash)